Inrichting & uitrusting

Ecologie Groenvoorzieningen

ZinCo bouwt mee aan de groene stad van de toekomst

Biodivers(c)ity Greenroof ‘Biodiversiteit’ is een nuttig begrip om aan te geven welke verscheidenheid aan levensvormen er is binnen een gegeven ecosysteem. Grotere biodiversiteit is een indicatie van een gezondere leefomgeving. In verstedelijkt gebied zijn groendaken een oplossing om deze biodiversiteit te herstellen of te verhogen. Gewone sedumgroendaken spelen een eerder beperkte