Inrichting & uitrusting

Verharding verhardingen verhardingen verharding

Passaqua, de waterpasserende kleiklinker

16% van Vlaanderen is verhard. Het water dat terecht komt op verharde oppervlaktes stroomt rechtstreeks weg via het rioleringsstelsel. Onze rioleringen zijn niet voorzien op dit toenemend waterdebiet. Om overstromingen en watertekorten te vermijden, zijn er regionale en stedenbouwkundige voorschriften om regenwater op te vangen of te laten infiltreren in