Inrichting & uitrusting

verhardingen verharding

Webinar: Infiltreren en bufferen van hemelwater

In de toekomst krijgen we door de klimaatverandering te maken met zowel wateroverlast als watertekorten. Te veel water vanwege extremer weer met meer plotse stortbuien en overstromingen. Te weinig water vanwege grotere periodes van droogte. De schaarse regenval wordt hoofdzakelijk geleid naar de riolen en vandaar naar de rivieren en