Home>Infopunt Publieke Ruimte>Kortrijk heeft mooiste publieke ruimte van Vlaanderen
Infopunt Publieke Ruimte Pers

Kortrijk heeft mooiste publieke ruimte van Vlaanderen


GENT, 12 maart – Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. De Prijs Publieke Ruimte is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en vakkundige uitvoering van het project.  Tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte op 12 maart in Gent mochten burgemeester Van Quickenborne en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg de onderscheiding in ontvangst nemen voor de herinrichting van de Oude Leieboorden in Kortrijk. Naast de prijs van de jury ontving het stadsbestuur bovendien ook de Publieksprijs Publieke Ruimte.


© L. Wouters

Vijf nominaties

Uit vijftig inzendingen nomineerde een vakjury vijf projecten voor de jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte. De herinrichting van de Singel Noord is een grootschalig samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen, het Agentschap Wegen en Verkeer, BAM nv en Aquafin. De gemeente Liedekerke zorgde samen met Infrabel, B-Holding en het Agentschap Wegen en Verkeer voor een spectaculaire make over van de stationsomgeving waarbij ecologische en mobiliteitsinfrastructuur een harmonieus geheel vormen. De gemeente Hooglede liet de toegangszone van de Duitse militaire begraafplaats herinrichten als ‘Breekbaar land’, een plek die het oorlogsverleden in beeld brengt. En Wetteren realiseerde een kernversterkend project dat het historische centrum in relatie brengt met beide Scheldeoevers. De Oude Leieboorden in Kortrijk vormen een nieuw hoofdstuk in de herinrichting van de Leiedoortocht, een proces dat al meer dan twintig jaar loopt.

Nieuwe ontmoetingsplek in hartje Kortrijk

Midden in het centrum van Kortrijk, ter hoogte van de historische Broeltorens, verenigt de oude Leie-arm twee kaaien tot één stadsplein. De herinrichting van de kaaien herstelt het contact tussen rivier en stad, en schept een nieuwe ontmoetingsplek. Dit waardevolle nieuwe stadslandschap verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de historische stad.

Juryvoorzitter Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte) “Kortrijk werkt al meer dan twintig jaar aan de doortocht van de Leie en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van het stadscentrum. Het stadsbestuur werkt daarvoor nauw samen met De Vlaamse Waterweg. Dat die visie op macroschaal zo succesvol doorwerkt tot op microniveau, tot in de details van de publieke ruimte, dat maakt het zo bijzonder. De plek krijgt een nieuwe aantrekkingskracht die het stadscentrum ten goede komt. Door het verwijderen van parkeerplaatsen is de belevingswaarde van beide oevers sterk toegenomen. Publieke ruimte is ingezet als hefboom voor citymarketing en lokale economie. Daarnaast wint water in de stad steeds meer aan belang voor de kwaliteit van het stedelijk leven. Kortrijk is op dat vlak een trendsetter in Vlaanderen.”

Het Kortrijkse stadsbestuur sleepte in het verleden al enkele nominaties in de wacht voor deze spraakmakende onderscheiding en kon dit jaar de inspanningen voor de vernieuwing van het stadscentrum verzilveren. Burgemeester Vincent Van Quickenborne is bijzonder opgetogen: “Alle Kortrijkzanen zijn trots op de verlaagde Leieboorden. Waar vroeger een streepje onzichtbaar water een autoparking in twee sneed, gaven we er nu de Leie terug aan de Kortrijkzanen. We zien dat de omgeving van de Broeltorens hierdoor helemaal opleeft met vele nieuwe en vernieuwende horecazaken. In deze legislatuur willen we die tendens verderzetten door de verlaagde Leieboorden door te trekken tot het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide, met onder meer een jachthaven in het centrum van de stad.”

Bij het grote publiek is De Vlaamse Waterweg (de fusie van het vroegere Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart, red) vooral bekend als beheerder van bevaarbare waterwegen waarbij een sterke focus ligt op binnenvaartactiviteiten en waterbeheersing. Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts nuanceert dat beeld: “De interesse om te investeren, te verblijven of te ontspannen langs en op water neemt alsmaar toe. Het Vlaamse waterwegnet telt meer dan duizend kilometer bevaarbare rivieren en kanalen met daarlangs 182 steden en gemeenten. Dat biedt enorme troeven die we, samen met anderen, nog sterker willen uitspelen. Onze recente realisaties in Kortrijk en Wetteren tonen aan dat samenwerking met lokale besturen een grote meerwaarde kan opleveren voor de publieke ruimte en de waterbeleving versterkt. De Vlaamse Waterweg geeft dergelijke initiatieven ook elders alle kansen zonder dat daarbij de elementaire functies van onze waterwegen, transport en waterbeheersing, uit het oog worden verloren.”

Publieksprijs

Naast de onderscheiding van de jury, wint Kortrijk ook de Publieksprijs Publieke Ruimte. Tot 11 maart kon het publiek online stemmen voor alle genomineerden. Bijna tweeduizend mensen lieten weten welke van de vijf projecten hun favoriet was. Het is voor het eerst sinds de Publieksprijs wordt uitgereikt dat beide onderscheidingen naar dezelfde kandidaat gaan.

Infopunt Publieke Ruimte is het kenniscentrum voor openbare ruimte van de Voetgangersbeweging vzw en aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.

Infopunt Publieke Ruimte vertegenwoordigt 150 Vlaamse steden en gemeenten, provinciale en gewestelijke overheidsinstellingen en private  ondernemingen en organisaties die actief zijn op gebied van openbare ruimte.

Opdrachtgever / bouwheer
Stad Kortrijk
www.kortrijk.be

De Vlaamse Waterweg nv
www.vlaamsewaterweg.be

Hoofdopdrachthouder ontwerp 
THV ARCADIS Belgium – Michel Desvigne Paysagiste
www.arcadis.com

Hoofdaannemer uitvoering werken
Willemen Infra nv
www.willemen.be

Ontdek het volledige project: https://dbpubliekeruimte.info/project/oude-leieboorden/

www.publiekeruimte.info
www.kortrijk.be
www.vlaamsewaterweg.be