Home>Project>Abdijplein Averbode
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Abdijplein Averbode


Het vernieuwde binnenplein van de abdij van Averbode nodigt iedereen uit om van het eeuwenoude decor te genieten. Dé blikvanger van het plein is de grote waterspiegel die centraal op het plein de majestueuze gebouwen reflecteert. Naast een unieke beleving is deze waterspiegel ook een aanleiding om het binnenplein te verkennen en op een van de zitbankjes van de rust te genieten.

De abdij van Averbode is gesticht in 1134. Sindsdien onderging het binnenplein verschillende transformaties. Omstreeks 1800 kreeg het zijn huidige configuratie met de kerk, het abtskwartier, de pastorij en het poortgebouw als omkadering. De inrichting van de binnenruimte was in het prille begin beperkt tot drie smalle kasseiwegen in een grasplein. Later nam het gebruik van de ruimte toe wegens het stijgend aantal bezoekers en de organisatie van activiteiten op en rond het plein. In 1976 maakte de groene invulling plaats voor een verharde, nuttige ruimte die steeds meer door autoverkeer werd overheerst. De slechte staat van de verharding, het parkeergedrag van autobestuurders en de hernieuwde vraag naar rust en eenvoud leidde eind 2010 tot de beslissing het binnenplein opnieuw aan te leggen.

Nieuw in harmonie met geschiedenis

Het ontwerp streeft naar een homogene en rustige pleinruimte die haar kracht ontleent aan eenvoud. Het ‘ontvangen’ staat centraal in de nieuwe inrichting, met aandacht voor de eerste impressie die de bewoners, bezoekers en recreanten krijgen als het indrukwekkende perspectief zich net voorbij het poortgebouw ontvouwt. Het zicht op de volledige breedte van het abtskwartier wordt versterkt door de glinsterende weerkaatsing van deze gevel op een waterfilm van enkele centimeter diep. Het regenwater van het plein voedt de waterspiegel.
Het flexibele karakter van het plein blijft gegarandeerd door de mogelijkheid om het water van de waterspiegel ondergronds te bufferen, waardoor voor de kerk een grote pleinruimte ontstaat voor speciale activiteiten. Aan de rand van het plein, voor de pastorij, is een beperkt aantal parkeerplaatsen aangelegd voor minder mobiele bezoekers. Een groot groen grastapijt zorgt voor rust aan de druk bezochte abdijwinkel. Aan de andere zijde van het plein zijn de eeuwenoude lindebomen en het wandelpad met historische kasseien langsheen de omheiningsmuur onaangeroerd in het ontwerp geïntegreerd.

Huisstijl

De objecten op het plein zijn in eenzelfde vormfamilie en passend bij het historische kader ontworpen. Informatieborden, afvalbakken en fietsbeugels zijn in staal uitgevoerd en kregen een donkere roestkleur die verwijst naar ijzerzandsteen. Die steensoort is typisch voor de streek en komt terug in de gevels van de abdijgebouwen. De zitbanken zijn in de huisstijl van het gebied de Merode en maken de samenhang duidelijk tussen het binnenplein en de recreatieve inrichtingen in de directe omgeving van de abdij. Het binnenplein is subtiel opgeladen door integratie van een tekst die verwijst naar het kloosterleven. De begintekst van de kloosterregel: ‘één van hart en één van ziel op weg naar God’ is aan weerszijden van de kerk op de boordstenen toegevoegd. Bezoekers krijgen al wandelend de volledige tekst te lezen. Een strip van led-verlichting accentueert de looprichting naar het onthaal en licht de belettering op de boordsteen aan.

Onthaalpoort Averbode

De abdij van Averbode bevindt zich centraal in poort Averbode, dat is de grootste onthaalpoort van het gebied de Merode. De herinrichting van het abdijplein past in de verdere uitbouw van de poort om het gebied beter herkenbaar en toegankelijk te maken voor bezoekers. Tegelijkertijd worden de sereniteit en het historische kader van het abdijcomplex door de eenvoud van het ontwerp gerespecteerd. Het abdijplein ontvangt jaarlijks ca. 250.000 bezoekers. Het project werd gerealiseerd met ondersteuning van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.