Home>Project>Apolloplein, Berchem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Apolloplein, Berchem


Het Apolloplein is het nieuwe, levendige hart van een woonwijk in Berchem. Het biedt plaats aan een groene speelzone, een multifunctioneel sportterrein en een rustige verblijfsplek. De verblijfskwaliteit en de belevingswaarde van het plein zijn sinds de herinrichting sterk verbeterd.

Het Apolloplein is een open ruimte in het midden van een woonwijk in Berchem. Het was lange tijd een troosteloze plek met een verouderde infrastructuur: twee kleine, afgesloten groenzones flankeerden een centraal gelegen, verhard basketbalveld. De straten rondom het plein en de langsparkeerplaatsen domineerden het beeld. Het districtsbestuur besliste om, in nauwe samenwerking met de buurtbewoners, een nieuw en levendig hart voor de wijk te creëren.

Meer gebruiksruimte

Een groot samenhangend plein met een maximale gebruiksruimte, dat was de ambitie voor de vernieuwde publieke ruimte. Door het plein uit te breiden naar de westkant ontstond er meer ruimte voor uiteenlopende activiteiten.

Op het noordelijke, meest zonnige deel van het plein is er een formele, groene speelzone met een samenhangende aaneenschakeling van spelobjecten. Het zuidelijke deel is een rustige groene verblijfsplek. Centraal ligt een multifunctioneel sportterrein, gecombineerd met zit- en ontmoetingsruimte. Er is plaats voor een half basketbalveld, een minivoetbalveld en skateaanleidingen in de vorm van lage betonnen muurtjes.

Een woonerf geeft toegang tot de woningen.

Structurerende elementen

Harde randen zorgen voor een binnen/buitengevoel en zijn een veilige afbakening tussen harde en zachte activiteiten. Tegelijkertijd is het plein toegankelijk door een spel van open en gesloten wanden, en blijft het geheel optimaal doorwaadbaar.

De dynamiek van de publieke ruimte wordt visueel versterkt door structurerende elementen in de vorm van betonnen (zit)muren, die zorgen voor de ruimtelijke samenhang en de beeldkwaliteit. Met hun multifunctionele karakter verdelen ze het plein op een dynamische manier in zones. Ze kunnen worden gebruikt om op te zitten, te spelen, te skaten, te rusten, te genieten van de zon. Hun gevarieerde vormgeving optimaliseert de belevingswaarde en verblijfskwaliteit van het plein.

Verhoogde leefkwaliteit

Het groen is versterkt, uitgebreid en ontsloten, het groene karakter van het plein is meer geaccentueerd. Alle bestaande bomen zijn behouden, er kwamen enkele nieuwe bomen bij. Zo ontstaat er als het ware een visuele groene buffer rondom het plein.

Met het oog op verkeersveiligheid en comfort zijn ook de aanliggende kruispunten heringericht, met aandacht voor de zichtbaarheid van de zachte weggebruikers en verkorte oversteekbewegingen.