Home>Project>Arbedpark Noord, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Arbedpark Noord, Gent


De aanleg van het 3,5 hectare grote park Arbed Noord was een onderdeel in de reconversie van een voormalige industriële site naar een zone voor bedrijven, groen en wonen. Het park ademt die voorgeschiedenis uit. Een fietstocht langs de Ledebergse Scheldemeander vraagt hier om een tussenstop. Het park ligt naast de ‘Zwarte Doos’, het stadsarchief van Gent.

Veel van de nieuwste parken in Gent liggen op vroegere fabrieksterreinen. Toen de industrie wegtrok uit de negentiende-eeuwse gordel rond het stadscentrum liet ze desolate terreinen achter. In de dichtbevolkte arbeiderswijken bieden deze gronden veel mogelijkheden voor het creëren van groene, open ruimte. Maar ze zijn vaak ook (zwaar) vervuild. Voordat er een park kan komen, zijn een grondig bodemonderzoek en soms ook een sanering noodzakelijk. Op de site van het Arbedpark Noord diende zich het zwaarst mogelijke scenario aan: het terrein moest helemaal afgegraven worden, en de bodem en het reliëf moesten volledig opgebouwd worden. Deze radicale ingreep bood echter ook kansen voor een duurzame inrichting. Het hele milieu kon opnieuw opgebouwd worden. Het werd zo ontworpen dat er veel kansen voor natuurontwikkeling ontstonden.

Uniek park

Het Arbedpark Noord kreeg een flauwe helling. Bovenop een kleiige onderlaag kwam een lichte zandgrond. Het park watert af naar enkele vijvers tegen de Scheldedijk. Daar werd veen in de grond gestoken, dat water opzuigt als een spons. Met zijn gevarieerd reliëf biedt het park nu heel uiteenlopende milieus en vegetaties.

De zandgrond en het veen waren afkomstig van afgravingen elders in Gent. Het gebruik van deze gronden kadert in een duurzame keuze om zoveel mogelijk te streven naar een gesloten grondbalans. Het ontwerp van het park maakt ook een integraal waterbeheer mogelijk: de vijvers vangen regenwater op en laten het langzaam infiltreren in de bodem. Ze trekken daarbij een typische waterfauna en -flora aan.

Spelprikkels

Het park kreeg een knipoog naar het verleden mee. Hier stond vroeger ‘de Puntfabriek’, zoals ze in de volksmond heette. Het was een metaalbedrijf dat werk verschafte aan veel buurtbewoners. Een lang puntig talud en vele stalen muurtjes mochten dus niet ontbreken. Ook de brug en de pergola in gerecupereerde vakwerkliggers verwijzen naar het industriële verleden.

Tussen de muurtjes kreeg een speellandschap uit robiniahout vorm. Het is aantrekkelijk en avontuurlijk ingevuld voor kinderen van verschillende leeftijden. Speciale aandacht ging naar de toegankelijkheid voor kinderen met een handicap. Het betonnen pad loopt midden door de speelzone. Langs dat pad zijn veel ‘spelprikkels’ bereikbaar opgesteld. In de vogelnestschommel kunnen kinderen makkelijk liggen en genieten. De speelzones willen plezier bieden aan alle kinderen en hen ook uitnodigen om samen te spelen.

Op de verharde zone langs de Kerkstraat kregen sportactiviteiten een plaats. Het pleintje met pergola leent zich dan weer voor allerlei buurtinitiatieven.

Opvallende buur

En dan is er natuurlijk nog de Schelde, de opvallende buur van het Arbedpark Noord. De nv Waterwegen en Zeekanaal verhoogde en verstevigde de dijk volgens de normen van het Sigmaplan. Bovenop de dijk kwam een comfortabel wandel- en fietspad. Sinds dit pad een doorgang onder de spoorweg kreeg, wordt het druk gebruikt door zowel recreatieve fietsers als mensen op weg van en naar de school of het werk. Het fietspad leidt de parkbezoekers vlot naar de andere parken langs de Ledebergse Scheldemeander. Het biedt ook de mogelijkheid om op een aangename en veilige manier naar het centrum van Gent te fietsen.