Home>Project>Avonturenlint Fort 4, Mortsel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Avonturenlint Fort 4, Mortsel


Het avontuurlijk belevingslint in Fort 4 is een speels en attractief parcours dat zich richt op de integratie van de twee functies van het fort: cultuur en natuur. Het geheel wordt niet in één keer gerealiseerd, het krijgt vorm doorheen de tijd.

Aan de hand van een visienota voor de realisatie op lange termijn zijn zowel de eerste aanlegfase als de ideeën voor één of meer latere uitbreidingen van het speel- en avonturenlint uitgewerkt. Het lint wordt geïntegreerd met de processen van zijn omgeving, met centraal de levenscycli van het park: materialen vanuit het parkbeheer zullen ingezet worden voor tijdelijke en permanente installaties (bijvoorbeeld vlechtschermen met snoeitwijgen, houtsnippers als ondergrond, extensief beheerde bloemenweiden bij het blotevoetenpad, verzameld bladmateriaal als spelmateriaal in het speelbos, kinderworkshops voor het creëren van natuurkunst). De toepassingen kunnen door de stad en de beheerder naar wens bedacht worden.

Op de kaart

Reeds in de eerste fase is op verschillende plaatsen verspreid in het fort de beleving van spel en avontuur versterkt door het bundelen van voorzieningen en toestellen voor jong en oud, snel en traag, zacht en wild. De integratie in de natuurlijke omgeving van het fort staat centraal. Het project is een opeenvolging van zones die als een parcours kunnen worden afgelegd en een samenhangende verzameling van speel- en avonturenvoorzieningen die op zichzelf kunnen staan zonder het doorlopen van het parcours. Het speel- en avonturenlint ontstaat zo steeds opnieuw voor ieder afzonderlijk, door de eigen keuze en samenstelling van het traject. Spel en avontuur à la carte en voor ieder wat wils.

De eerste fase van het nieuwe avonturenlint werd in 2014 feestelijk geopend en plaatste voor veel omwonenden het centraal in de stad gelegen parkgebied echt weer op de kaart.

Waterbeleving aan de fortgracht

In een goed bereikbaar en overzichtelijk deel van de fortgracht zijn enkele speeltoestellen gebundeld die zich richten op het contact met het water. Een traject van steigers, trekvlotten en een opeenvolging van stapstenen die over het water en doorheen de oevervegetatie gaan, strekt zich uit langsheen de oeverzone. Een beperkte zone van de gracht ter hoogte van de toestellen is heraangelegd als waadzone. Omwille van het schommelende waterniveau in de gracht zijn de toestellen zo geplaatst dat ze zich bij normale hoogwaterstanden boven de waterspiegel bevinden. Drijvende gehelen zijn dusdanig verankerd dat ze mee kunnen stijgen en dalen met de waterspiegel. Veiligheid is cruciaal bij het spelen aan het water. De toestellen bevorderen het contact met het water zonder dat ze aanleiding geven om effectief in het water te spelen.

Dit deel van de fortgracht zal later aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen in de groene rand van het fort langs de Dosfellei. Daar plant de Stad Mortsel de ontwikkeling van een residentieel project. Het speel- en avonturenlint bouwt reeds aan de relatie van de nieuwe woonbuurt met het water.

Daarnaast plant de Stad een polyvalent paviljoen in het stadhuis en een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de fortgracht, tussen het stadsplein en het fort. Deze ingrepen zullen het recent vernieuwde stadsplein verder activeren en een link creëren tussen het stadscentrum en Fort 4. In de zone tussen de Fortstraat en het stadhuis voorziet de visienota in de uitwerking van een stedelijke ontmoetingsruimte met een maximale beleving van het water en het fort.

Stormbaan op het glacis

Centraal in het fort, op het steile gedeelte van het glacis, is er een dubbele stormbaan. Twee parcoursen van touwbruggen, klimbalken en -touwen, sprongen… zijn er naast elkaar geplaatst. Aan de bovenzijde van het glacis staat een speeltoren. Diegene die het parcours het snelst aflegt, kan het fort veroveren. De toren ligt op een beschutte locatie aan de rand van het glacis met overzicht over het terrein en verwijst naar de aanwezigheid van het binnenfort (reduit) in het verlengde van de stormbaan.

Ter hoogte van het officierengebouw, in de uithoek van het glacis, staan twee speelhutten die met elkaar communiceren. Ze bevinden zich aan weerszijden van een vernauwing in het glacis. Een mikado van klimbalken zorgt voor de toegang. De klimbalken maken gebruik van de bestaande hellingen en vormen zo een trap- of klimladder voor het bereiken van de hut in de helling.

Parktraject met klauter- en balanceerparcours

In enkele opeenvolgende delen is een klauter- en balanceerparcours verspreid ingeplant over de gehele lengte van de parkstrook aan de buitenzijde van de fortgracht. De toestellen zijn laag zodat er geen valdemping nodig is en de bosondergrond gevrijwaard wordt.

Door het integreren van sportieve elementen in de hindernissen en de toestellen combineert het parktraject spel- en avontuurmogelijkheden voor verschillende leeftijden. Terwijl de kinderen balanceren, kunnen de volwassenen fitnessen of bewegingsoefeningen doen. Door de nabijheid van het bestaande wandelpad kunnen begeleiders ook kiezen voor een rustige wandeling.

Fase 2, 3 …

Het speel- en avonturenlint is geen geheel dat in één keer wordt gerealiseerd. Het krijgt vorm doorheen de tijd. Een visienota geeft de principes en concepten aan voor de beoogde evolutie, brengt ideeën aan voor verdere uitbreidingen in één of meer latere fasen en creëert het kader voor mogelijke eigen input van de stadsdiensten of de jeugdwerking. Zo zal in latere fasen worden aangesloten op de geplande ontwikkelingen in en rondom het Fort 4, zoals het polyvalente paviljoen, de fiets- en wandelbrug en de multifunctionele shelter centraal in het fort.