Home>Project>Beekpark, Nijlen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Beekpark, Nijlen


In het centrum van Nijlen is een nieuw park aangelegd langsheen de Nijlense beek. Het Beekpark brengt een  toegankelijke groene zone in de kern van de gemeente, biedt vele recreatieve mogelijkheden en herstelt de natuur- en landschapswaarden van de beekvallei. Het project geeft een antwoord op de vraag naar kwaliteitsvolle verblijfs- en ontmoetingsruimte in de kern.

De aanleg van het park Nijlense Beek past in een visie om de dichte bebouwingsstructuur te verluchten en groen naar de kern van de gemeente te brengen. Een ruimtelijk uitvoeringsplan biedt het juridische kader voor deze ontwikkeling.

Doorwaadbaar park

De omgeving van de Nijlense beek, een soort achterliggend gebied ten opzichte van de woonwijken in het centrum van de gemeente, werd in de vorige eeuw deels opgehoogd met steenpuin om het alvast klaar te maken voor bebouwing. Het gebied bleef echter braak liggen en het werd gedeeltelijk omgevormd tot een recreatiezone. Hoewel er groene enclaves waren, dichte beplanting en weilanden, was het geheel vrij ontoegankelijk voor omwonenden.

Het nieuwe Beekpark is goed doorwaadbaar voor de bevolking. Wandel- en fietspaden doorheen het gebied hebben zowel een doorgaande functie als een grote waarde voor de  recreatieve en natuureducatieve beleving. Er is rekening gehouden met een gepast materiaalgebruik voor de paden, een bijzondere vormgeving voor zitbanken en muurtjes in natuursteen die de paden begeleiden.

Een natuurlijke inrichting

De inrichting van de vallei aan de Nijlense beek houdt een opwaardering van de kenmerkende natuur- en landschapswaarden in. Deze zijn goed zichtbaar in het kader van de doelstelling inzake natuureducatie. De Nijlense beek kan beleefd worden over een lengte van ongeveer 450 m. Het gebied kreeg een duidelijke, aan het oorspronkelijke beeklandschap schatplichtige identiteit, herkenbaar voor de Nijlense bevolking. Het valleikarakter, het herstellen van het landschapsbeeld aan de beek en waterbeheer (creëren van beheersbare overstromingszones) zijn hierin sterke vormende en visuele componenten. Doorheen de oude bosgedeelten wordt nu gefietst en gewandeld.  Bij de aanleg is ook uitgegaan van een gesloten grondbalans.

De natuurlijke en dus eerder informele inrichting langsheen de beek is een interessant belevingskader voor de meer formele en functionele delen van het Beekpark waar sport en recreatie primeren.

Indeling in kamers

Het projectgebied is opgedeeld in een hoger gelegen sportpark, dat in een latere fase wordt aangelegd, en het ‘kernondersteunend park’ lager gelegen aan de Nijlense beek. De bosgedeelten hebben ook een functie als speelbos.

Het park is ingedeeld in landschapskamers die een eenheid vormen door de verbondenheid met diverse lijnvormige wandelstructuren. Het tussenliggende gedeelte vormt de overgang tussen beide zones van het park. Dit drukt zich uit in een hoogteverschil en een variatie in het landschapsbeeld, maar ook in recreatieve functie. Beide delen van het park zijn verbonden door een  fiets- en wandelpad, het Beekpad. Dit pad is een centrale as waar zones en activiteiten (zoals ligweide, petanque, zitbanken, natuurlijke speelelementen) ruimtelijk aan worden gekoppeld.

Aan de noordkant en de zuidzijde van het park zijn kleine pleintjes scharnierpunten tussen de parkzone en de woonomgeving. Het Beekpark sluit ook aan bij het centrale sportpark van de gemeente.