Home>Project>Beekstraat, Wezembeek-Oppem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Beekstraat, Wezembeek-Oppem


Het deels terug openleggen van de Vuilbeek veranderde een traditioneel park in een natuurpark met recreatieve kansen. De vallei werd versterkt en kan als belangrijke groene as nu ook overstromingsproblemen aan.

Het gemeentepark lag op opgehoogde grond boven op de ingebuisde Vuilbeek en bestond vooral uit gazon, enkele bomen, paden en een goal. Het park geeft uit op een ander gemeentelijk park met stukken bos en moeraszones, waar de waterloop wel nog open ligt. Het lag dus voor de hand om ook in het opgehoogde park de waterloop en de natuur terug meer ruimte te geven, maar in de praktijk bleek dat minder evident. De Vlaamse Landmaatschappij hielp Wezembeek-Oppem bij die moeilijke opdracht omdat een versterkte beekvallei perfect past in de openruimtevisie voor de Vlaamse Rand.

Nieuwe beek

Riolen domineren deze regio rond de Woluwe: hier werden ooit reusachtige moerriolen aangelegd om de wateroverlast op te lossen. Maar vandaag volstaan die niet meer om al het water op te vangen bij hevige neerslag. Sterker nog, de riolen maken het nu moeilijk om zuiver beekwater af te leiden naar natuurlijke overstromingsgebieden en zo het landschap op een slimme manier in te richten.

Op het eerste gezicht leek het onmogelijk om de beek in het gemeentepark te herstellen: ze zat gevangen in een riool, was vermengd met vuil water en lag te diep. Uitgebreid studiewerk en overleg in het kader van een landinrichtingsproject leidde naar een oplossing om weer zuiver water in de beek te krijgen. Grondwaterpeilanalyses bepaalden de diepte van de nieuwe beek, zodat ze voldoende water kan bevatten en toch landschappelijk aanvaardbaar is. Schotten en knijpen zorgen constant voor voldoende water in de nieuwe waterloop.

De nieuwe beek ligt diep en kan dus meer water op een natuurlijke manier bergen. Zo kan ook het water van een hoger gelegen veld direct in de beek in plaats van in de riool. De rioolinfrastructuur wordt nog verder aangepast, zodat de beek nog meer water kan vervoeren.

De opgedane ervaring en de zichtbaarheid van het project zijn belangrijke katalysatoren voor nieuwe soortgelijke projecten in de omgeving.

Natuur eerst

De weinige groene restruimte kreeg een natuurlijke inrichting: de beek kronkelt en de oevers hellen zacht om zoveel mogelijk plantensoorten te kunnen herbergen. Het pad loopt nu eens op de oever, dan weer bij het water. Zo krijgt het park een natuurlijk uitzicht en is het een oase voor natuur en rust.

Meer traditionele parkelementen zijn geconcentreerd bij de parktoegangen: de zintuigentuintjes in een constructie van cortenstaal met planten die naar alle zintuigen verwijzen of de brugjes met hun vrij strakke vormgeving in deze meer stedelijke omgeving.

Groen lint

Het openmaken van de beek is belangrijk voor de uitbouw van een groenstructuur in de oostrand van Brussel. De vallei verbindt het Park van Tervuren met de Woluwevallei, die in Brussel één van de belangrijkste groenstructuren is en Europese bescherming geniet. Met het oog op de uitbouw van een duurzame stadsrand volgen nog andere projecten rond de Woluwe en haar zijlopen.

Ook recreatief ligt het park strategisch. Vanaf 2015 worden de paden van het nieuwe park een onderdeel van een bovenlokaal wandelnetwerk tussen het park van Tervuren en de Woluwevallei. Het park krijgt dan nog bijkomende recreatieve infrastructuur en voor de lokale scholen komt er een natuurleerpad.