Home>Project>Begraafplaatsen, Heist-op-den-Berg
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Begraafplaatsen, Heist-op-den-Berg


Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg wil al haar ‘stenige’ begraafplaatsen op een duurzame manier omvormen tot groene begraafplaatsen, waar het aangenaam vertoeven is. De voorbije jaren werden enkele begraafplaatsen verfraaid en ingegroend. In Wiekevorst en Goor is ook al een luifel geplaatst boven de serene afscheidsruimte.

Voor elke begraafplaats in Heist-op-en-Berg werkte de ontwerper een totaalconcept uit, een masterplan met een duidelijke toekomstvisie. Het uitgangspunt is telkens de landschappelijke eigenheid en identiteit van de begraafplaats. De inkleding en groenaanleg gebeuren met begraafplaatsgerelateerde of inheemse beplanting. Alle begraafplaatsen krijgen een serene afscheidsruimte met luifel. Aan de strooiweides wordt  een meer centrale plaats toebedeeld dan vroeger, nieuwe percelen voor urne- en andere graven worden vrijgemaakt. De kindergraven krijgen een kindvriendelijke inkleding. Er is gepaste aandacht voor toegankelijkheid, rustmogelijkheden en begraafplaatsuitrusting. Waar nodig wordt de waterhuishouding grondig verbeterd met buffering en/of infiltratie van hemelwater. De voorbije jaren zijn reeds enkele begraafplaatsen verfraaid en ingegroend. In Wiekevorst en Goor zijn ook de luifels geplaatst.

Begraafplaats Wiekevorst

Alle graven van het oorspronkelijke gedeelte (behalve de markante graven en de zustergraven) werden in één richting gelijnd. De ruimte is ingekleed en gestructureerd door het aanplanten van een rij hoogstambomen met bloeiende onderbeplanting langsheen de grenslijn en door het invullen van de gaten in de huidige markante coniferendreef. Bloeiende solitairstruiken, treurboompjes en groenmassieven verlevendigen de stenige vlakte.

Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is 70 cm opgehoogd, omwille van een optimale waterhuishouding, en watert af naar een omtrekgracht. Dit perceel bevindt zich in een uniek, open weide- en akkerlandschap met vergezichten. De beleving van het landschap is een essentieel onderdeel van het ontwerp. Hagen met een maximale hoogte van 120 cm, hoogstambomen met vrije stam van minimaal 2,5 m en lage, bloeiende onderbeplanting garanderen een vrij doorzicht. Her en der verspreid over de begraafplaats staan treurboompjes.

De nieuwe uitbreiding bevat – behalve gewone vollegrondsgraven – een afscheidsruimte, een strooiweide, twee columbariummuren met meditatiepleintje en veel ruimte voor urnengraven. De afscheidsruimte is overdekt met een volledig transparante luifel om het mooie uitzicht op het omringende landschap te bewaren.

Begraafplaats Heist Goor

Het grootste gedeelte van de begraafplaats werd geherstructureerd. Het patchwork van graftypes en inrichtingen maakte plaats voor een eenduidige, heldere, overzichtelijke structuur. De centrale wandeldreef is behouden, maar ze werd sterk ingegroend met Carpinuszuilen (hoogte 2 m) en een bloeirijke onderbeplanting, waartussen enkele markante graven liggen.

De vollegrondsgraven zijn gegroepeerd in een zevental kamers, omsloten door hagen en verlevendigd met bloeirijke solitairboompjes. De strooiweide met columbariummuren bevindt zich in een intiem omhaagde ruimte. Ernaast liggen, eveneens omhaagd, de kindergraven. Een speels pad en kleine solitairboompjes verlenen deze ruimte een kindvriendelijke identiteit.

Voorbij de inkom is er een verharde ontvangstzone met uitzicht – doorheen de centrale dreef – op de verhoogde, transparante afscheidsluifel achteraan op de begraafplaats. Deze luifel is de focus van een aparte ruimte met oud-strijdersgraven en een urnenveld.

De achterste grenslijn van de begraafplaats kreeg een kraag van hoogstambomen met een bloeirijke onderbeplanting. De straatkant is afgezoomd met een rij zuilvormige bomen (Carpinus).

Luifels

De originele, stalen luifels zijn een blikvanger en een herkenningspunt op elke begraafplaats. Het architectenduo dat ze ontwierp, vertrok van het idee ‘diversiteit in de eenheid’: eenzelfde vormelijk en structureel concept wordt toegepast op de verschillende begraafplaatsen, maar de karakteristieke en beeldbepalende aanpassingen maken elke luifel uniek. De luifels bestaan allemaal uit een plafond van een zichtbaar stalen raster dat in de hoeken steunt op kolommen in hetzelfde vlak. Aanpassingen in de helling van het dak, de oriëntatie en de afmetingen resulteren steeds in een nieuw ontwerp.

De gehanteerde vormentaal en kleur passen bij de ingetogen sfeer van een begraafplaats. Ook de plaats waar de luifels staan, is zeer bewust gekozen: ze zijn vensters op de omgeving en kadreren zichten van en naar de begraafplaats. De glazen wanden aan twee zijden bieden bezoekers beschutting en comfort tegen wind en regen.