Home>Project>Belevingspleintjes, Turnhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Belevingspleintjes, Turnhout


Op vier locaties in de Turnhoutse binnenstad is een belevingspleintje ingericht: in de Leopoldstraat, de Driezenstraat, de de Merodelei en de Gasthuisstraat. De belevingselementen zetten aan tot spel, ze creëren een rustplek en ze brengen een groen accent in.

In 2012 kreeg de Turnhoutse binnenstad een kwaliteitsvolle upgrade met de heraanleg van de Grote Markt. Het ‘salon van de stad’ is ingedeeld in drie sferen: een intieme stadstuin als rustplek, een evenementenplein met een grote fontein en een levendige rand. Met de subsidie ‘Kernversterkende maatregelen’ van het Agentschap Ondernemen werd het salon uitgebreid. Op vier locaties in de Turnhoutse binnenstad, meer specifiek in het afgebakende kernwinkelgebied, is de kwaliteit van het openbaar domein verhoogd door de inrichting van een belevingspleintje. De toegevoegde belevingselementen moesten aan drie criteria voldoen: aanzetten tot spel, een rustplek creëren en een groen accent inbrengen. Deze basisconcepten zijn op de vier locaties telkens op een aangepaste wijze geïmplementeerd, met oog voor de omgeving en de gewenste beeldkwaliteit. Het ontwerp hield ook rekening met de bovenliggende kaders uit het winkelbeleidsplan van de stad en de richtlijn kindvriendelijke publieke ruimte.

Identiteit en herkenbaarheid

Om draagvlak te creëren voor het project werkte de ontwerper actief samen met de stedelijke Academie voor Schone Kunsten, en was er veel aandacht voor de co-creatie met lokale ondernemers en bewoners om te bepalen waar een plek behoefte aan had en welke functionaliteiten aan elkaar konden worden gekoppeld.
De speel- en zitelementen zijn in dezelfde houtsoort uitgevoerd als in het intieme Hofpoortparkje in de binnenstad. Verder komt op alle plaatsen de zwart-rode kleurencombinatie van speelkaarten terug, verwijzend naar Turnhout, stad van de speelkaart. De identiteit van de stad is dus op verschillende niveaus in het ontwerp ingebouwd. Ook een groenelement maakt er steevast deel van uit. Door de telkens weerkerende elementen ontstaat in de binnenstad een verhaal van identiteit en herkenbaarheid, dat de sfeer van het ‘salon van de stad’ verder laten uitdeinen.

De vier belevingspleintjes

De Zitbink in de Leopoldstraat verwijst naar de Turnhoutse ‘binken’ en kreeg de vorm van de plattegrond van de stad. De bloembak geeft de ring R13 weer, de blauwe verlichting het deel van het kanaal Dessel-Schoten dat door Turnhout loopt en de niveauverschillen of trappen de steenwegen naar Turnhout. Vóór de bank is een coating op de bestrating aangebracht. Die fungeert als tapijt en geeft de grenzen weer van de Kempense gemeenten, met kleuren die naar de speelkaarten verwijzen.

In de Driezenstraat is een compositie gemaakt van vier zitbanken. Drie staan rond de bomen, in de vierde is een spelaanleiding geïntegreerd door een getrapte uitvoering. Het ontwerp is gekoppeld aan een muurschildering van twee oude vrouwen die samen ook een kat voorstellen. Het werk verwijst naar een historisch fabeltje van de Driezenstraat.

Op het belevingspleintje aan de de Merodelei zijn de banken naar de appartementsgebouwen van het de Merodecenter gericht om meer oogcontact en verbinding te krijgen tussen de gebruikers van de banken en de bewoners van de appartementen. De rode zitgedeelten hebben de abstracte vorm van de kaart van Turnhout en vormen dus kleine zitbinken. Om de wandellijn meer naar de etalages van de winkelpanden onder de appartementen te verleggen, is aan die zijde een rode loper gelegd. De banken zijn speels uitgevoerd en bieden zowel zitgelegenheid als een spelaanleiding.

Op twee strategische locaties in de Gasthuisstraat – traditioneel plekken voor muziek, toneel, animatie, een verkoop voor het goede doel – staan extra zitbanken in combinatie met een plantenbak voor het groenaccent. Om de straat nog meer kleur te geven, ontwierpen leerlingen van de stedelijke Academie voor Schone Kunsten de betonnen paaltjes die deel uitmaken van het openbaar domein in de straat. Er werden zes ontwerpen gekozen die gerelateerd zijn aan de Turnhoutse speelkaart.