Home>Project>Bels Lijntje, Turnhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Bels Lijntje, Turnhout


De voormalige spoorwegverbinding tussen Turnhout en Tilburg, in de volksmond Bels Lijntje genoemd, vormt vandaag een druk bereden fietspad tussen België en Nederland. Langs het fietspad bevinden zich een aantal relicten van de voormalige spoorwegfuncties. Het omliggende landschap heeft een uniek karakter en een grote natuurwaarde.

Functioneel

Het Bels Lijntje vormt een verbinding tussen Turnhout en Tilburg. Het pad passeert daarmee ook Baarle, een Belgische enclave in Nederland. De route zelf bestaat uit een breed tweerichtingsfietspad uit monolietverharding. In Turnhout passeert het Bels Lijntje over het kanaal Dessel-Schoten, hier werd een fietsbrug geplaatst om de barrière op te heffen.

Groen

De route doorkruist het Turnhouts Vennengebied. De karakteristieken die het gebied zo uniek maken ontstonden ongeveer zeven miljoen jaar geleden. Gedurende duizenden jaren werden op de slikken laagjes klei afgezet, die vandaag nog steeds terug te vinden zijn in de bodemstructuur. Het gebied bleef bekend voor zijn aaneenschakeling van vennen, ondiepe plassen die van nature relatief zuur water bevatten, en de uitzonderlijke libellenfauna. Planten als waterlobelia, witbloemige waterranonkel en oeverkruid, die aangepast zijn aan dergelijke extreme situaties, vinden hier nog een ideale habitat.

Beleving

De bosrijke omgeving en het contact met het water, geven de route een eigen karakter met een hoge belevingswaarde. Het creëert mentale rust en heeft een verkwikkend karakter voor de gebruikers van de route. Naast heel wat rustpunten werd langsheen de route een uitkijktoren geplaatst die zicht biedt op het landschap. De toren vormt een aantrekkingspool voor voetgangers en fietsers. Bij het ontwerp van de toren stonden duurzaamheid en gebruik van natuurlijke materialen voorop. Duurzame materialen hebben een zo klein mogelijke negatieve milieu-impact, zowel bij het produceren, het verbruiken of het gebruiken van het materiaal, als bij latere afbraak en mogelijke recuperatie of verwerking. Er ging veel aandacht naar het integreren van het bouwwerk in zijn natuurlijke omgeving. Om de impact op de natuur te milderen, zijn sobere en eenduidige materialen gebruikt, die natuurlijk van aard zijn, met kleuren en tinten die zich goed integreren in de groene omgeving. Er werden ook zo weinig mogelijk verschillende materialen gebruikt.