Home>Project>Bloemekenspark, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Bloemekenspark, Gent


Op de Dag van het Park eind mei 2015 opende het eerste deel van het Bloemekenspark, een tof en natuurrijk park in de Bloemekenswijk. Bestaande troeven van de stadsjungle, zoals het moeras, een parktuin en monumentale bomen zijn nu toegankelijk voor de omgeving. Daaraan werd speel-, sport- en parkinfrastructuur toegevoegd. Het park beslaat nu ongeveer twee hectare, op termijn wordt dat 8,5 hectare.

Het Bloemekenspark ligt in de dichtbebouwde 19de-eeuwse Bloemekenswijk, gebouwd rond de vroegere textielfabrieken. Het grenst aan het beschermde Manchestergebouw van de FNO-fabriek en aan de UCO-site. Het is een ware stadsjungle met restanten van een 19de-eeuwse pittoreske parktuin, een verwilderde boomgaard, een moeraszone, een bos, struweel en ruigte. Deze waardevolle troeven werden uitgespeeld in het ontwerp en de junglesfeer bleef behouden. Tegelijk vangt het park ook de grote behoefte aan recreatief groen op. Er werd speel-, sport- en parkinfrastructuur toegevoegd. Het park is ontworpen op de groei. In 2015 opende het eerste deel van ongeveer twee hectare, later breidt het park uit tot circa 8,5 hectare. Het vormt een nieuwe en toegankelijke verbindende structuur. Enkele belangrijke zichten verhogen de wandelbeleving.

Water in de hoofdrol

Het Bloemekenspark is een natuurrijke plek met veel water. Het ligt in een kwelgebied met een specifieke, waardevolle vegetatie. Het behoud van de bijzondere natuurwaarden was van meet af aan het uitgangspunt. De waterhuishouding speelt dus een bijzondere rol in het functioneren van het park.

Nabij het park werd een brandweerkazerne aangelegd. Door de verstoring van de historische grondwaterstroming vernatte het gebied nog verder. In natte periodes loopt het water over het maaiveld naar de centrale slenk. Het regenwater afkomstig van de brandweerkazerne en van een aanliggende woonwijk vloeit ook over naar de centrale slenk, nadat het eerst in een open bufferbekken terechtkomt. De slenk, waaruit rijk slib is geruimd, vormt de spil in het watersysteem. Hiermee is heel het park verbonden. De slenk houdt het water maximaal op en in natte periodes wordt het water van daaruit vertraagd afgevoerd naar de Lieve, de waterloop die weer open en zichtbaar is gemaakt.

Eén park, meerdere sferen

Het Bloemekenspark is nu een natuurrijk en erg gevarieerd wijkpark, met deelgebieden met een eigen beleving. De intensief gebruikte delen zijn geconcentreerd op de hoger gelegen plekken, in de lagere en natte delen kan de natuur zich rustig ontwikkelen. Aan de kant van de woonwijk ligt de actieve zone: er is een zandvlakte met spelelementen voor de kleintjes. Even verderop liggen, voor de wat oudere kinderen, een speelterrein en een trapveld. Houten vlonderpaden vormen een avontuurlijk parcours over de centrale moeraszone. Het is een spannende plek voor natuur en natuurbeleving. In de vroegere pittoreske parktuin liggen verspreide terrasjes. Er is ook een lange, uitnodigende picknicktafel, een ijskelder, een vijver (2 relicten uit het verleden) en een kunstwerk. Tegelijk is het verwilderde karakter behouden. De bestaande boomgaard met enkele authentieke soorten is  versterkt als de ‘fruitige wildernis’.

Het industriële verleden

Het terrein is bezaaid met artefacten die door kruiden en struiken overwoekerd zijn. Om het ecologische evenwicht zo min mogelijk te verstoren zijn enkel afval en gevaarlijke voorwerpen zoals asbestplaten en scherpe metalen objecten verwijderd.

De hoofdontsluiting, een ‘zwevend’ fiets- en wandelpad, refereert aan de industriële voorgeschiedenis. De uitvoering is in architectonisch beton, metalen H-profielen of ‘poutrellen’ boorden het pad af. De overige wandelpaden zijn halfverhard. Om de omgeving en de bodem zo weinig mogelijk te verstoren zijn de paden, zonder grondverzet, op het bestaande maaiveld toegevoegd. Het centrale lage parkdeel is enkel via vlonders toegankelijk. De ingreep was hier zeer minimalistisch. Bij de aanleg van het park is het principe van een gesloten grondbalans toegepast.