Home>Project>Rotstuin Bloemendal, Huizingen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Rotstuin Bloemendal, Huizingen


In 2008 wees de provincie de studieopdracht toe voor het ‘Restauratiedossier voor de rotstuin het Bloemendal in het provinciaal domein van Huizingen’. De uitvoering van de restauratie vond plaats in twee fases en werd in 2019 afgewerkt. De renovatie van de unieke rotstuin met zijn alpiene beplanting is bijzonder geslaagd. In elk seizoen valt er iets te beleven: de bloei, de geuren en kleuren van de beplanting of de klankpoëzie van de bergrivier met zijn meer dan zestig watervallen.

De rotstuin ‘het Bloemendal’ in het provinciaal domein van Huizingen is ontworpen door landschapsarchitect Paul de Wit en aangelegd in 1957 ter gelegenheid van de Wereldexpo 58 in Brussel. Hij is sinds 2003 beschermd als monument. De unieke rotstuin past in de tuinkunst­stroming ‘Le Nouveau Jardin Pittoresque’. Typische kenmerken van deze stroming zijn: gebruiksvriendelijk, vernuftig, zinnenstrelend, inpassend in de omringende natuur, karaktervol. Deze vijf pijlers vormden de uitgangspunten van het res­tauratiedossier dat de rotstuin wilde restaureren in zijn historische juistheid, inspelend op de behoeften en gebruikmakend van de technische mogelijkheden van vandaag.

Studieopdracht voor de restauratie

De studieopdracht omvatte het historische onderzoek en de studie van de be­staande paden-, water- en groenstructuur. De belangrijkste basisdocumenten waren het Bijzonder lastenboek en de plannen van tuinarchitect Dewit van 1957 en historisch fotomateriaal. Materialen, ruimtelijke esthetiek, problemen en knelpunten van paden, beekloop, rotspartijen en pompkamer werden onderzocht en in kaart ge­bracht, oplossingen werden voorgesteld. Een gedetailleerde inventaris bracht de reconstructie van de beplanting en de plantengemeenschappen in beeld. De studie sloot af met richtlijnen voor het opmaken van het toekomstige restau­ratiedossier.

Uitvoeringsdossier

In 2012 schreef de Provincie een prijsvraag uit voor het uitvoeringdossier voor de restauratie. Die uitvoering gebeurde in twee fases. In 2018 kwamen de padenstructuur, de beekloop en de cascades, de bruggen, de pompkamer, het meubilair en de infopanelen aan de beurt. In het voorjaar van 2019 volgde dan de minutieuze heraanplant van de meer dan 100.000 rotsplanten. De renovatie van de unieke rotstuin met zijn alpiene beplanting is bijzonder geslaagd. Van binnen- en buitenland stromen bezoekers toe. In elk seizoen valt er iets te beleven: de bloei, de geuren en kleuren van de beplanting of de klankpoëzie van de bergrivier met zijn meer dan zestig watervallen.