Home>Project>Blosodomein, Hofstade
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Blosodomein, Hofstade


Het Blosodomein in Hofstade heeft één van de meest veelzijdige sportinfrastructuren van Vlaanderen: een sporthal, een zwembad, een watervlak voor outdoorwatersporten, wandelpaden, een loopparcours, fiets- en mountainbikeroutes. In de zomer vinden duizenden dagjestoeristen ontspanning en verkoeling aan het strand. Sinds 2005 wordt het domein in verschillende fasen vernieuwd.

In 1991 werd het rijksdomein door het Ministerie van Volksgezondheid overgedragen aan Bloso, dat het bevorderen van de sportbeoefening op alle niveaus nastreeft. Het domein ligt midden in een 160 hectare groot natuurgebied en is ontworpen door modernistisch georiënteerde architecten en stedenbouwkundigen, maar in de aanleg en de stoffering van het landschap zijn verschillende invloeden merkbaar.

Een stuurgroep stelde vanaf 1996 een eisenpakket op voor de toekomstige structuur van het domein. Een radicale breuk met het verleden en de opmaak van een toekomstvisie voor het domein waren noodzakelijk. Voor de omgevingsaanleg werd een openbare wedstrijd uitgeschreven via de Vlaams Bouwmeester, die ten slotte uitmondde in de huidige heraanleg.

Sport, recreatie, natuur, cultuur

De uitbouw van het nieuwe domein steunt op vier pijlers: sport, recreatie, natuur en cultuur. Sport voor allen is het hoofddoel, waarbij recreatie een logische voortzetting is van de bestaande activiteiten. De natuur vormt het kader en cultuur is de ontwerpopgave die aandacht schenkt aan de rijke architecturale en historische eigenheid van het domein.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd vanaf 2005. Ze beogen de uitbouw van een modern sport- en recreatiedomein, dat openstaat voor de hele bevolking en waar diverse gebruikers zich thuis voelen.

Het domein kan op verschillende manieren gebruikt worden om te wandelen, te joggen, te sporten, te rusten, te zitten, te liggen, te spelen. De ligweide is heringedeeld en gerenoveerd. Overtollige wegen zijn opgeheven, bomen zorgen voor schaduwrijke plekken. Samen met de restauratie van de speeltuin langs Zomerlust zorgt dit voor een krachtige recreatieve opwaardering van het domein.

De speeltuin is heraangelegd in eigen beheer door de opdrachtgever, na het uitschrijven van een algemene offerteaanvraag. Hij is ingedeeld in vier zones met een eigen thema. Aan elke leeftijdscategorie is gedacht. Veiligheid staat voorop.

Een ruim grasveld is heringericht als evenementenweide.

Water

Door het weer opwaarderen van een bestaande oude ringgracht is het domein opgesplitst in twee delen, een betalend en een niet-betalend gedeelte. Een pomp zorgt voor watercirculatie en een optimale waterkwaliteit. De grote fontein van 35 meter hoog brengt zuurstof in het water en is een attractieve eyecatcher langs de verschillende zichtassen die over de vijvers lopen. De oevers worden natuurvriendelijk ingericht met respect voor de bestaande situatie. Oude waterpartijen zijn gedempt om plaats te maken voor sportterreinen. Verder onderzoek moet uitwijzen of het oude zwembad in het betalende gedeelte kan omgetoverd worden tot een wildwaterbaan voor kajakkers en rafters.

Eenvoudig en sober

De eenvoud en de soberheid van de brede wegen en open ruimten worden doorgetrokken in de materialen. Alle materialen zijn duurzaam en eenvoudig in onderhoud en gebruik. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van FSC-gekeurd materiaal.

Het meubilair is basic, bestaande banken zijn in eigen beheer gerestaureerd.

Alle beplantingen zijn inheems. Door een aangepast maaibeheer wordt de soortendiversiteit van de grasperken verhoogd, maar wordt er ook bespaard op onderhoudskosten. Het aanplanten van 40.000 bloembollen, geschikt voor verwildering, geeft de gazons langs de ringgrachten een eigen karakter en identiteit in het voorjaar.

Gezien de goede drainerende werking van de zandgronden op het domein zijn er langs de wegen geen voorzieningen getroffen om regenwater op te vangen.

Dubbele ringweg

Een dubbele externe ringweg verbindt alle parkeerplaatsen met elkaar en zorgt voor de scheiding van autoverkeer en zwakke weggebruikers. Een interne ringweg maakt het mogelijk om de gemotoriseerde verplaatsingen voor  de onderhouds- en beheerswerkzaamheden tijdens het seizoen te optimaliseren.

De parkeerplaatsen liggen aan de randen van het domein. De wagens worden verstopt achter een brede, lage gemengde haag. Tijdens het seizoen is een betalend parkeersysteem van kracht. De in- en uitritten zijn heraangelegd om de verkeersafwikkeling te verbeteren. De auto komt op de tweede plaats.

De verlichting langs de wegen is aangenaam en bescheiden.

Volkssporttuin

In de volkssporttuin kunnen bezoekers actief kennismaken met enkele traditionele sporten die worden beschouwd als voorlopers van de moderne sporten als petanque, beugelen, vogelpik. Ooit al gehoord van trabol, beugelen, struifvogelen of struifwerpen?