Home>Project>Bogaardeplein, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Bogaardeplein, Antwerpen


Het Bogaardeplein is een kleinschalig rustpunt in het midden van de stad. Het heeft een sociaal-recreatieve functie en is gericht op de onmiddellijke omgeving. De herinrichting versterkt het plein als publieke ruimte voor de bewoners en voor de gebruikers van de jeugdherberg die er in 2011 werd geopend.

In 2003 gingen de stad Antwerpen, Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Jeugdherbergcentrale op zoek naar een locatie voor een nieuwe jeugdherberg. Uit 22 mogelijke locaties kozen ze voor een braakliggend terrein aan het Bogaardeplein omwille van de unieke ligging midden in de stad. De jeugdherberg, naar het ontwerp van Vincent Van Duysen, opende de deuren in mei 2011.

Archeologisch onderzoek

Het district Antwerpen besliste om ook de publieke ruimte in de omgeving aan te pakken. In de zomer van 2007 voerde de stedelijke dienst archeologie met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen opgravingen uit op het Bogaardeplein. Het plein ligt boven op een bouwblok uit het midden van de 16de eeuw. Het archeologisch onderzoek legde meer dan vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis bloot, met sporen vanaf de late middeleeuwen (13de-15de eeuw). In de afvalputten bij de historische bebouwing werden tal van archeologische objecten gevonden, waaronder een zeldzame glazen destilleerhelm van een laat-16de-eeuwse brandewijnstokerij.

Ontvangstruimte en verblijfszone

Het Bogaardeplein is een kleinschalig rustpunt in het midden van de stad. Het plein heeft een sociaal-recreatieve functie en is gericht op de onmiddellijke omgeving. Dergelijke open, publieke ruimte levert een belangrijke bijdrage aan kwaliteitsvol wonen in de stad. De site maakt deel uit van een historisch gegroeid homogeen stedelijk weefsel, bestaande uit kleinschalige stadswoningen en middelgrote bebouwing.

Het stadsbestuur wilde de open ruimte versterken, met het plein als publieke ruimte voor zowel de bewoners als de gebruikers van de jeugdherberg. Bij de vormgeving is met beide functies rekening gehouden. Een meer open gedeelte ter hoogte van de jeugdherberg maakt het plein geschikt als voorplein of ontvangstruimte en biedt ruimte voor spel en voor de organisatie van buurtactiviteiten. De overgang naar het bestaande weefsel is aan de westelijke zijde gearticuleerd in een groene zone met zitbanken, drinkwaterfonteintjes en ruimte voor petanque. Bijkomende sfeerverlichting zorgt ervoor dat het plein zowel ’s nachts als overdag ‘ademruimte’ brengt in de dichtbebouwde buurt.

Participatie van de buurt

Om de verblijfs- en woonfunctie te versterken, zijn de klassiek ingerichte omliggende straten gelijkgronds aangelegd en omgevormd tot voetgangerszone en woonerf. Er is gekozen voor uitgewassen betontegels met natuursteengranulaat, een materiaal dat aansluit bij straten in de onmiddellijke omgeving (zoals de Kammenstraat). Het plein kreeg grote kandla gres-tegels, aangelegd in banenverband. De virtuele lijn in het verlengde van het bouwblok en de jeugdherberg vormt de overgang tussen de materialen. Hierdoor lijkt het plein als het ware uitgesneden uit de omgeving, maar blijft toch de harmonie bewaard.

De buurt werd intensief bij het project betrokken. Voor de start van de ontwerpfase werd gepeild naar de behoeften en verlangens. De uitkomst van deze ronde vormde de basis voor de uiteindelijke projectdefinitie. Gedurende het ontwerptraject was er op verschillende momenten inspraak van en terugkoppeling met de buurt.