Home>Project>Bredabaan, Brasschaat
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Bredabaan, Brasschaat


Een baan voor iedereen

De herinrichting van de Bredabaan in Brasschaat bracht een nieuw evenwicht tot stand tussen verblijfskwaliteit en verkeer. Wat dat verkeer betreft, heeft de auto een stukje van zijn plaats moeten afstaan aan de zachte weggebruikers en het openbaar vervoer.

De doortocht van de Bredabaan door het centrum van Brasschaat was dringend aan vernieuwing toe. De slechte staat van het wegdek, spoorvorming, losliggende betonstraatstenen, plasvorming maakten een grondige herinrichting noodzakelijk. Bovendien wilde het gemeentebestuur de onveilige fietssuggestiestroken door het centrumgedeelte aanpassen.

Het ontwerp voor de herinrichting kreeg vorm in nauw overleg met alle bewoners en gebruikers van de weg. In die zin werd de ontwerpopgave veel meer dan een zaak van verkeerstechniek, het werd een uitdagende zoektocht naar het samenbrengen van verschillende gebruikers in één kwalitatieve publieke ruimte.

Verkeersveiligheid en eenvoud

De nieuwe inrichting is maximaal afgestemd op de schaal en de maat van de gebruikers. Het ontwerp houdt rekening met de kwaliteitseisen van voetgangers, winkeliers, bewoners, fietsers, klanten, kinderen. Het brengt een nieuw evenwicht tot stand tussen verblijfskwaliteit en verkeerskundige oplossingen. Daarbij is het verhogen van de verkeersveiligheid prioritair. Gevoelige knelpunten als hoge snelheden, ongevallenconcentraties, slechte fietsvoorzieningen kregen heldere ontwerpoplossingen.

Het ontwerp benadrukt de continuïteit van de Bredabaan in het centrum van Brasschaat. Het wegprofiel heeft overal dezelfde eenvoudige, heldere en leesbare lijnvoering en is de basis voor een aangename herinrichting van de doortocht. De afwerking met duurzame, hoogwaardige en natuurlijke materialen, die mooier worden met de tijd, ondersteunt de aandacht die de gemeente schenkt aan haar openbaar domein als ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. De sobere, maar warme materialen neutraliseren bovendien de veelkleurigheid en de levendigheid aan bouwstijlen, gevelmaterialen en reclames.

Evenwicht hersteld

In het centrum van Brasschaat zijn openbaar vervoer en autoverkeer gemengd. Naar het zuiden toe, richting Antwerpen, zijn de plaatsen voor langsparkeren en daarmee ook de manoeuvrerende wagens verdwenen. Dat komt de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer ten goede. De ruimte van de vroegere langsparkeerstrook is nu voor de fietsers en de voetgangers. Brede, obstakelvrije stoepen in vlakke granietkeien maken wandelen en winkelen aantrekkelijk. Naast de stoep ligt aan weerszijden van de Bredabaan een doorlopend, vrijliggend fietspad. Voorbij het centrumgebied takt dit naadloos aan op de bestaande fietspaden. Het ontwerp legt daarmee impliciet en expliciet de nadruk op de leefbaarheid in het centrum.

Waar de langsparkeerstrook behouden werd, is ze verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijweg, quasi tot op het niveau van het aangrenzende fiets- en voetpad. Dat maakt een flexibele invulling van de strook mogelijk. Bij manifestaties als de jaarlijkse dorpsdag of de braderie maken de geparkeerde wagens plaats voor een verbrede wandel- en flaneerzone. De uitvoering in dezelfde blauwgrijze granietkeien, zij het in een ander formaat en legpatroon, ondersteunt dit flexibele gebruik. Het minimale hoogteverschil van vier centimeter tussen de langsparkeerstrook en het fiets- en voetpad, garandeert een perfecte belijning van het parkeren

Om de beschikbare ruimte voor voetgangers te maximaliseren, is de nieuwe openbare verlichting aan de gevels bevestigd en niet op masten. Speciaal ontworpen armen moeten het binnenschijnen van licht in de woon- en slaapvertrekken beperken.

Monumentale bomen

Buiten het centrum heeft de Bredabaan de structuur van een dreef. Deze kon wegens het te smalle profiel van de weg niet worden doorgetrokken in de doortocht. Dit heeft wel als voordeel dat de plotse overgang tussen de omliggende bosrijke woonwijken en het verdichte centrum wordt versterkt. Om alsnog waardevolle groenelementen in te brengen in het centrum, zijn op plaatsen waar voldoende ruimte was monumentale bomen geplant. De opvallende bladstructuur en de mooie herfstverkleuringen van de nieuw aangeplante valse Christusdoornbomen contrasteren levendig met de bestaande linden. Ze zorgen voor een constante afwisseling in beelden het hele jaar door. De opvallende bomen markeren eveneens de oversteekplaatsen.