Home>Project>Bredabaan en Burgemeester Jozef Nolfplein, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Bredabaan en Burgemeester Jozef Nolfplein, Antwerpen


Met de heraanleg van de Bredabaan en het Burgemeester Jozef Nolfplein is de winkelkern van Merksem nieuw leven ingeblazen. Een gloednieuwe winkelstraat met ruimte voor alle weggebruikers, een knooppunt van openbaar vervoer, een evenementenplein met speelfontein en een groene zone met spelaanleidingen zijn de belangrijkste onderdelen van dit project.

De Bredabaan met het aangrenzende Burgemeester Jozef Nolfplein is één van de belangrijkste stedelijke noord-zuidverbindingen in de provincie Antwerpen. Reeds in de Middeleeuwen was het de toegangspoort naar Antwerpen vanuit het noorden. Die functie werd op het einde van de 19de eeuw nog versterkt door de introductie van een paardentram die de buurt Oude Bareel verbond met Klapdorp in Antwerpen. De tram maakt sindsdien deel uit van het straatbeeld en zorgde mee voor de ontwikkeling van de Bredabaan als regionale winkelstraat. Ooit het bruisende winkelhart van Merksem vertelden straat en plein tot voor kort slechts een verhaal van vergane glorie, veroorzaakt door het gebrek aan verblijfskwaliteit en een verouderde infrastructuur.

Een groene boulevard voor alle weggebruikers

In eerste instantie namen de ontwerpers de verschillende verkeersstromen op de Bredabaan onder de loep. Naast het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit was het verhogen van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid een must. Het gebrek aan fietspaden op deze toch wel belangrijke fietsroute was één van de grootste knelpunten, net als de ondermaatse voorzieningen voor het openbaar vervoer. De Bredabaan is nu omgevormd tot een groene boulevard met ruimte voor alle weggebruikers. De straat heeft bredere stoepen, een fietspad aan beide zijden, een centrale tram-busbaan en twee keer één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer. De optimale doorstroming van het openbaar vervoer en het comfort voor voetgangers en fietsers hebben voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Dat zorgt voor meer veiligheid, een betere verblijfskwaliteit en een straatbeeld op niveau.

Toegangspoort naar het winkelgebied

Het projectgebied Burgemeester Jozef Nolfplein bestaat uit de onmiddellijke omgeving van het districtshuis van Merksem, de groene zone rond de Sint-Bartholomeuskerk en delen van de Borrewaterstraat en de Sint-Bartholomeusstraat. Dankzij de vernieuwing is het gebied omgevormd tot een samenhangend geheel met groenelementen en ruimte om te ontmoeten en te spelen. De hele pleinzone is opgevat als een verbreding van de Bredabaan en wordt als het ware doorgetrokken over de straat heen, waardoor ze een toegangspoort tot de winkelzone wordt. Door de verplaatsing van de tramsporen op de Bredabaan ontstaat ook aan de overzijde van het plein ruimte voor terrassen. De tramhalte, parkings en fietsenstallingen maken van het plein eveneens een mobiliteitsknooppunt.

Herkenbaar centrumgebied

Een doorlopende stadsvloer in graniet brengt rust en geeft karakter aan zowel het kernwinkelgebied Bredabaan als het Burgemeester Jozef Nolfplein. De natuursteen zorgt voor uniformiteit en verbondenheid in de projectzone. Op de fietspaden in asfalt is het veilig fietsen. De kasseien in de Sint-Bartholomeusstraat zijn een knipoog naar het verleden. Een groot aantal verschillende boomsoorten, verspreid ingeplant op de perrons en op het plein, en nieuwe laanbomen langsheen de straat zorgen voor eenduidigheid en herkenbaarheid, en maken van de Bredabaan een groene winkel-wandelas.

Groen rustpunt en stedelijk plein

In de groene zone rondom de Sint-Bartholomeuskerk, de voormalige weinig toegankelijke kerktuin, is het rustig wandelen of vertoeven op een bankje, zowel in de zon als in de schaduw. De paden en groenstroken zijn aangelegd in een rechthoekig patroon waarvan de kleur elke seizoen verandert dankzij de keuze van beplanting. Ook de kleinsten vinden er hun gading op enkele speeltoestellen. Een langgerekte speelfontein markeert de toegang tot het districtshuis. Twee grote cirkelvormige houten banken zijn de eyecatchers van het plein. Aan zowel de voor- als achterzijde van het districtshuis is er ruimte voor evenementen, de grote betonnen vlakte ter hoogte van de vroegere Borrewaterstraat doet doordeweeks dienst als parking.