Home>Project>Buitengewone plekjes, provincie Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Buitengewone plekjes, provincie Antwerpen


Met het project ‘Buiten-gewone plekjes’ haalden de Antwerpse Regionale Landschappen de groene bezem door de provincie. Vijftig verloederde plekjes kregen een nieuwe, groene bestemming. Het project bracht buurtbewoners, jeugdbewegingen, schoolkinderen en gemeentebesturen op de been. 

Internationale studies onderstrepen al lang dat groen in de onmiddellijke woon- en werkomgeving essentieel is voor het welzijn en de gezondheid van iedere mens en voor de ontwikkeling van het kind. Groen zorgt voor rust, zuivere lucht, meer sociale interactie en veel recreatiemogelijkheden. Toch wordt het nog te vaak als bijkomstig beschouwd. Het bestaande groen wordt bovendien meer dan eens verwaarloosd, slecht beheerd of als restruimte gebruikt in afwachting van urbane en/of industriële ontwikkelingen.

Gedragen project

Bij de start van het project konden buurtbewoners via de website www.buitengewoneplekjes.be allerlei verwaarloosde openbare plaatsen aanmelden. Van de maar liefst 350 verrommelde plekjes bleven er na een publieke stemwedstrijd, waaraan meer dan 7000 mensen deelnamen, vijftig over. Voor die vijftig stelden lokale verenigingen, dorpsbewoners, groendiensten en gemeentebesturen in samenspraak met de Regionale Landschappen een plan van aanpak op. Welke groenelementen moeten er zijn? Hoe pakken we de terreinwerken aan? Welke sfeer moet het plekje uitstralen? Die vragen werden samen beantwoord.

Per plekje was er een budget van 2000 euro: 1300 euro projectfinanciering door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en 700 euro cofinanciering door de eigenaar van het plekje. Heel wat gemeenten engageerden zich om ook de andere aangemelde plekjes op hun grondgebied aan te pakken. Een positief signaal dat de noodzaak aantoont om de beschikbare open ruimte beter te benutten en te vergroenen. Tijdens de inrichtingswerken staken heel wat buurtbewoners, jeugdverenigingen, hobbyclubs, groendiensten en scholen een handje toe. De burger was gedurende het hele projectverloop steeds het eerste aanspreekpunt. Op die manier had het project niet alleen een ecologische meerwaarde, maar werd het ook een sociaaleconomisch succes. Als feestelijke afsluiter was er een evenement op de vijf mooiste Buiten-gewone plekjes, die door het brede publiek werden gekozen.

Smulhagen en beestentorens

In anderhalf jaar ontstonden er in heel de provincie Antwerpen nieuwe recreatieve verbindingen, gezellige picknickplekjes, dorpsboomgaarden met streekeigen hoogstamfruit, ecologische tuinen, compostparkjes en groene speelzones met wilgenconstructies, smulhagen, labyrinten en natuurlijke speelelementen. Erfgoedbomen en kapelletjes zijn opgewaardeerd en hebben een prominentere rol in het landschap. Beestentorens en

insectenhotels geven vlinders, wilde bijen en kleine zoogdieren een plaats. Bloemenranden en fauna-akkers zorgen voor kleur, voedsel en schuilgelegenheid.

Inspirerende voorbeelden

‘Buiten-gewone plekjes’ ging op grote schaal de verloedering van open ruimten tegen en gaf landschapsbeleving een breder draagvlak. De doelstelling sloot naadloos aan bij de missie van de Regionale Landschappen: kleinere, ervaringsgerichte projecten realiseren waarbij eigenaars en gebruikers actief betrokken worden en die als hefboom dienen om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren en te activeren. Op die manier werkt iedereen mee aan draagvlakverbreding en aan het herstel van natuur, groen en landschap.

Het project toont dat een relatief kleine financiële inspanning een substantieel verschil kan maken. De resultaten van de vijftig buitengewone plekjes zijn gebundeld, gepubliceerd en thematisch gerangschikt in categorieën zoals speelgroen, fauna en flora in de stad, schakel in het ecologische netwerk, het actualiseren van erfgoedwaarden… Op die manier reikt het project laagdrempelige informatie en inspiratie aan voor mensen, verenigingen en gemeenten die de verloedering van de open ruimte willen aanpakken en graag zelf een buitengewoon plekje willen realiseren.