Home>Project>Burchtstraat, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Burchtstraat, Leuven


Het project Burchtstraat maakt deel uit van de metamorfose die de Leuvense Vaartkom ondergaat: van een verlaten, industriële site naar een levendige, moderne wijk. Het project grenst aan de Burchtstraat, de zandvang van Waterwegen en Zeekanaal, en het Sluispark. Het omvat de heraanleg van de Glasblazerijstraat en de Valkerijgang, en de aanleg van de buitenruimte van een nieuw bouwblok met sociale woningen.

Aan de Vaartkom in Leuven ontplooiden zich bekende nijverheden zoals een wereldberoemde brouwerij, graanmaalderijen, houthandelaren. Met het verdwijnen en verhuizen van de traditionele industrie aan het eind van de 20ste eeuw verloor de wijk zijn oorspronkelijke functie en raakte in verval. Sinds 2007 ondergaat hij een transformatie tot volwaardige nieuwe stadswijk. Om de samenhang tussen de oudere en de te vernieuwen gedeelten te garanderen, is een masterplan publieke ruimte opgemaakt. Deze visie op de ontwikkeling van de publieke ruimte is vertaald in concrete ontwerprichtlijnen voor de verschillende ontwerpers van de projecten aan de Vaartkom.

Verblijfsstraat

Het projectgebied Burchtstraat ligt tussen twee groene ruimten en heeft een bijzondere, veelhoekige vorm. Er is een nieuw bouwblok met negentig sociale woningen en een ondergrondse parkeergarage opgetrokken in opdracht van de bouwmaatschappij Dijledal. De inrichting van de publieke ruimte gebeurde op basis van het masterplan en de ontwerprichtlijnen. De Glasblazerijstraat is opgevat als een verblijfsstraat met plaatselijk verkeer. De bestrating loopt van gevel tot gevel op eenzelfde niveau. De materiaalkeuzes gebeurden in overleg met de stad. De bestrating bestaat in hoofdzaak uit gebakken kleiklinkers met bruinzwarte kleur, de parkeervakken zijn uitgevoerd in keien. Betonnen stroken bakenen de rijwegzone af. Deze lijnvormige elementen worden in het hele project gebruikt als ‘floorscaping’. De stoepen langs de Burchtstraat zijn uitgevoerd in grés platines.

Binnenplein

Het binnenplein van het nieuwe bouwblok is eveneens verhard in gebakken kleiklinkers. Onder het plein bevindt zich de ondergrondse parkeergarage. In de dakplaat van de garage zijn in de plantvakken een aantal bakken voor hoogstammige bomen geïntegreerd. De pleinverharding loopt op sommige plaatsen door onder het gebouw. Dat creëert naast geborgenheid ook openheid.

Relatie met het water

In de Valkerijgang is hetzelfde bestratingsmateriaal en lijnenspel doorgetrokken, net als in de zone tussen het nieuwbouwproject en De Hoorn. Op het einde van de Valkerijgang is een bakstenen muur afgebroken en vervangen door een borstwering. Op deze manier wordt de relatie met het water hersteld en krijgt dit doodlopende straatje een meer open karakter.