Home>Project>Buurtpark voormalig stationsplein, Wachtebeke
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Buurtpark voormalig stationsplein, Wachtebeke


GEERT DE MOL, DE MOL NIEUWE LANDSCHAPSARCHITECT BV

Nadat het vroegere stationsplein van Wachtebeke zijn functie verloor, was het niet meer dan een grauwe grindvlakte in het centrum van de gemeente. Nu is het een nieuw buurtpark, gericht op ontmoeting en biodiversiteit. Het mikt op de buurtbewoners maar evengoed op de passanten op de fietssnelweg die over de vroegere spoorwegbedding loopt.

Doorheen de jaren verloor het stationsplein van Wachtebeke zijn functie. Na de sluiting van het rangeerstation, voornamelijk gebruikt voor bietentransport richting de vroegere suikerfabriek in Moerbeke, werd het stationsplein door het gemeentebestuur en anderen gebruikt voor allerlei tijdelijke en voor de buurt vaak hinderlijke activiteiten zoals een parkeerzone voor vrachtwagens, een tijdelijke verzamelplaats voor bermmaaisel of een werfzone voor de opslag van materialen. Daarom werd al geruime tijd gezocht naar een nieuwe invulling van deze enorme, grauwe grindvlakte.

Van grauw naar groen

In zijn vernieuwende beleidsvisie heeft het gemeentebestuur veel aandacht voor verschillende wijken. De oude spoorwegbedding die dwars doorheen de gemeente loopt en nu een onderdeel is van de fietssnelweg F41 tussen Zelzate en Antwerpen, kan in die context ‘knooppunten’ creëren met extra open ruimte voor ontmoeting. Het voormalige stationsplein is er het meest centrale voorbeeld van. De gemeente wilde in het kader van de oproep ‘Provinciale plattelandsprojecten 2017’ extra investeren in deze potentiële ontmoetingsplaats. Ze maakte er een buurtpark voor vijf doelgroepen: de bewoners van de aangrenzende verkaveling Den Bergen en uit de ruimere omgeving; de kinderen en jongeren uit de buurt die kunnen ontspannen op het plein; de senioren; de fiets -en wandelrecreanten die over het fietspad voorbijkomen en op het plein een rustpauze kunnen nemen; de hondeneigenaren.

Ontmoeting en biodiversiteit

In de nota WIJK aan ZET zoekt het gemeentebestuur bewust de sociale participatie van de buurtbewoners op. Tijdens het participatietraject voor het buurtpark verzamelde de ontwerper alle behoeften en wensen van de buurt die mogelijks een antwoord konden krijgen in het park. Hij zette in op een open, heel groen, gebruiksvriendelijk en multifunctioneel terrein, gericht op ontmoeting en biodiversiteit. Op een centraal gelegen verhoogd platform, verwijzend naar het vroegere perron, kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden, van petanque tot een kleinschalig optreden. Verder zijn er picknickbanken en een amfitheater voor ontmoeting, een wiglo en een natuurlijke speelcombinatie voor de kinderen, een nog door het wijkplatform te creëren insectenhotel en ‘kruidenwagons’ die inspelen op het bijenvriendelijke karakter van de site. Er is ook aandacht voor een degelijke waterhuishouding. Langsheen de Stationsstraat en van het buurtpark gescheiden door een haag is er een meer functionele ruimte waar glas- en textielcontainers een plek kregen.