Home>Project>Buurtpark ten Rozen, Aalst
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Buurtpark ten Rozen, Aalst


De Stad Aalst en het Regionaal Landschap Schelde-Durme hebben vijf hectare voormalig wei- en akkerland omgevormd in een speels en natuurlijk buurtpark. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten en genieten van rust, kinderen kunnen er spelen en ontdekken. Bij de inrichting was er bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en beleefbaarheid voor mensen met een beperking.

Met middelen uit het Bossencompensatiefonds kocht de Stad Aalst in 2012 vijf hectare parkgebied aan. Het terrein ligt in het regionaalstedelijk gebied Aalst, tussen de Botermelkstraat, de Oude Abdijstraat en de Rozendreef. In deze omgeving komen er in het totaal ongeveer duizend woongelegenheden bij. De behoefte aan een groene speel- en ontmoetingsruimte voor de wijk in expansie was bijzonder groot. Tijdens de Dag van het Park in mei 2012 was er een eerste inspraakmoment. Alle aanwezigen konden hun ideeën en wensen voor het toekomstige buurtpark aanduiden op een plan. De meest geschikte voorstellen werden meegenomen in het voorontwerp. Vervolgens klopte de Stad Aalst aan bij de speelnatuurmedewerkers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme met de vraag om het plan te verfijnen. In een participatietraject gaven het buurtcomité en het aangrenzende onderwijs-, woon- en zorgcentrum hun wensen te kennen.

Water, water, water

Waterbeleving en afwatering staan centraal in het ontwerp. De poel beslaat ruim een vijfde van het totale terrein en is de grootste, aangelegde, natuurlijke waterpartij op het grondgebied van Aalst. Grachten en beken flankeren het terrein. Een nieuwe (speel)gracht leidt het regenwater van de nabijgelegen sociale wijk naar de poel. De waterpartij zelf loopt via een regelbare stuw over in de Bieselbeek.

In het moerasgedeelte achter de poel ontdekten archeologen een middeleeuwse steenoven. Hier zouden de stenen gebakken zijn voor de bouw van de nabijgelegen cisterciënzerinnenabdij ‘Ten Rozen’, gesticht in de 13de eeuw. Binnenkort zal dit relict een woon- en schuilplaats voor kikkers en andere amfibieën zijn.

Natte voeten

Het buurtcomité gebruikt het terrein al enkele jaren voor zijn evenementen, al waren de drassige gronden tot voor kort allesbehalve ideaal. Het ontwerp biedt een oplossing door een grond op te hogen. Het grond- en hemelwater vindt nu vlot zijn weg naar de nabijgelegen waterpartijen. Een groene buffer van beboste speelheuvels, solitaire bomen en groene wallen zorgt voor geborgenheid. De nieuwe picknickzone en bloemenweides maken van dit plekje een fijne ontmoetingsplaats voor iedereen.

Toegankelijkheid op wieltjes

Een tachtig meter lang vlonderpad met zitelement geeft bezoekers bij hoog water het gevoel dat ze over water lopen. Die aparte belevenis is voor iedereen weggelegd want het vlonderpad is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is zelfs voldoende ruimte voor twee elkaar kruisende rolwagens. Ook bij de aanleg van de toegangen, het hoofdpad, het wilgendorp en de speelpomp met watergoten is rekening gehouden met minder mobiele mensen.

Het positieve effect van groen

De voorziening Levensvreugde Verblijven vzw Aalst grenst aan het domein. Ze begeleidt mensen met een verstandelijke beperking bij hun dagbesteding en biedt aangepaste woongelegenheden aan. Voor kinderen met een beperking is een bezoek aan een gewone speeltuin veelal geen pretje. Ze worden voorbijgestoken door snellere, sterkere kinderen. In het buurtpark kunnen ze naar hartenlust spelen op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden. Ze kunnen er net als de andere bezoekers tot rust komen in de wilgenhutten, langs verschillende paadjes of kuierend in het hooiland tussen de bloemen en de insecten.

Kinderen van de toekomst

Zestig procent van het terrein is bebost, in verschillende fasen. Een groot deel is aangeplant als geboortebos. Boompjes hebben vele jaren nodig om uit te groeien tot een volwaardig bos waar het heerlijk spelen is. Om niet enkel de kinderen van de toekomst te plezieren, heeft het speelbos al heel wat in petto voor de kinderen van nu. De met uitgegraven grond aangelegde speelheuvels (gesloten grondbalans) schreeuwen om aandacht van klimmende en rollende kinderen. Boomstammenmikado’s, uitdagende trappen, een evenwichtsparcours en avontuurlijke brugjes leiden oneindig veel avonturen in. De kers op de taart zijn de drie speelbomen. Deze uit de kluiten gewassen exemplaren zijn specifiek gekozen omwille van hun takstructuur: ze zijn perfect geschikt om te klimmen, te klauteren, te schommelen en te springen. Het buurtpark krijgt nu de tijd om uit te groeien tot een waardevolle, groene plek voor alle buurtbewoners.