Home>Project>Speelgroene buurtplekken, Peer
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Speelgroene buurtplekken, Peer


Doorheen de jaren heeft de Stad Peer een ruim en divers aanbod aan speelpleintjes gecreëerd. Het stadsbestuur besloot in 2015 om de inrichting van deze pleintjes te evalueren en, indien nodig, aan te passen. Acht speelpleinen met klassieke speeltoestellen werden een jaar later, na een ontwerp- en participatietraject, omgevormd tot duurzame natuurspeelplekken.

In 2015 stelde de Stad vast dat enkele speelpleintjes met klassieke speeltoestellen aan vernieuwing toe waren. Het bestuur besloot niet over één nacht ijs te gaan en verruimde het project naar alle groene pleintjes in de Peerse dorpen en wijken. Enerzijds zocht het bestuur een alternatief voor de veelheid aan wekelijks te controleren speeltuigen verspreid over de dorpen. Anderzijds wilde het nog beter tegemoet komen aan de behoefte aan groen in ieders buurt. Nabijheid van groen heeft immers een positieve invloed op de gezondheid van groot en klein. Het streefdoel was dat alle inwoners binnen de 150 meter van hun woning een speelplein of groene ontmoetingsplek hebben. Het buurtgroen moet ook verschillende functies vervullen.

Multifunctioneel buurtgroen

Alle parken, pleintjes en groene plekjes werden in kaart gebracht, de mogelijkheden grondig geanalyseerd. De studie van de bestaande toestand resulteerde in een visie voor de spreiding en de inrichting van de pleintjes, en in een bijbehorende kaartenbundel met de gewenste toestand. Er werden locaties geselecteerd voor één centraal speelpleintje in het centrum van ieder dorp, met het behoud van klassieke speeltoestellen. De plekken met sporttoestellen zoals voetbaldoelen, basketringen, skatevoorzieningen… zullen ‘sportgroen’ worden. Waar mogelijk worden deze verfraaid of omkaderd met nieuwe, streekeigen groenelementen. Ook andere, soms op te waarderen, groene oases in wijken en straten krijgen aandacht als mogelijke ontmoetingsplek, plaats om te verpozen of om te spelen in het groen.

De speelgroene buurtplekken zijn gekozen op geografische basis. Ze liggen hoofdzakelijk in woongebied en dus werd de demografische evolutie van de buurt in het achterhoofd gehouden.

Buurten ontwerpen mee

Omdat elk dorp één centraal klassiek speelplein krijgt, zijn op enkele andere speelpleintjes de verouderde speeltoestellen verwijderd. Het stadsbestuur wilde echter de speelmogelijkheden behouden en koos ervoor om op een duurzame manier de spelcreativiteit weer aan te wakkeren. Een achttal pleintjes, verspreid over Peer, werden geschikt bevonden om op korte termijn als speelgroen in te richten. Een landschapsarchitect ontwierp een eerste voorstel voor elke plek. Tijdens een buurtentoer werd elk voorstel voor vernieuwing telkens midden op het pleintje besproken met de bewoners en kinderen uit de buurt. Een foodtruck met koffie, fris en lekkers zorgde voor een ontspannen sfeer. De potentiële gebruikers van de pleintjes gaven hun opmerkingen en suggesties rechtstreeks aan de landschapsarchitect en het stadsbestuur. Hoewel er herkenbare elementen terugkeren in ieder ontwerp had iedere buurt ook zijn eigen karakter, behoeften en wensen. Het participatietraject resulteerde dan ook in verschillende aanpassingen aan de ontwerpplannen. De definitieve inrichtingsplannen werden na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de buurtbewoners, waarna de uitvoering kon beginnen.

Duurzaam en doordacht vernieuwen

De Stad ruimde de versleten en onveilige speeltoestellen op. De speelgroene buurtplekken zijn met natuurlijke speelelementen en streekeigen groen aangelegd. Houten stapstenen, wilgenhutten, boomstammen, heuvels, haagjes, bloemenweides… bieden heel wat speelprikkels. Bovendien zijn de pleintjes en parkjes een gezellige groene plek voor alle leeftijden. Door het speelgroen te versterken met natuurgroen creëerde de stad een aangename ontmoetingsplek dichtbij, die jong en oud ruimte geeft voor het passief of actief beleven van de biodiversiteit. De speelgroene zones ontwikkelen zich geleidelijk tot kwalitatieve en duurzame omgevingen. Met het dichtgroeien van de nieuwe aanplantingen, worden ze groene oases voor de buurtbewoners, hun (klein)kinderen en voor passanten.