Home>Project>Canal Swimmer’s Club, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Canal Swimmer’s Club, Brugge


In het kader van de triënnale Brugge werd het tijdelijke project de Canal Swimmer’s club gerealiseerd. Er ontstond een nieuwe multifunctionele publieke ruimte voor ontmoeten, relaxen, zonnebaden en zelfs zwemmen in de Brugse reien.

Met de triënnale voor hedendaagse kunst en architectuur knoopte de stad Brugge in 2015 aan bij een oude traditie van triënnales voor hedendaagse Belgische kunst (in 1968, 1971 en 1974). Het thema  was de wereldwijde, globale verstedelijking. ‘Wat als het middeleeuwse ei van Brugge plots een metropool wordt? Wat als de vijf miljoen toeristen, die Brugge jaarlijks bezoeken, opeens beslissen om hier te blijven wonen?’ Achttien internationale artiesten werd gevraagd om rond dit thema te werken. Eén van de realisaties was het tijdelijke project de Canal Swimmer’s club.

Relatie tussen mens en water

Veertig jaar lang was het omwille van de slechte waterkwaliteit verboden om in het kanaal te zwemmen. In de zomer van 2015 zou dat weer mogelijk zijn ter hoogte van de Carmersbrug. De ontwerper zag in dat initiatief een groot potentieel voor het genereren van een nieuwe publieke ruimte, vertrekkend van het gedrag van mens en water. Het team koos voor het creëren van een waterplatform voor zonnebaders: de Canal Swimmer’s Club. Enerzijds vergroot dat de openbare ruimte in het drukke toeristische stadscentrum, anderzijds staan de zwemmers symbool voor de verbeterde waterkwaliteit.

Openbare ruimte op waterniveau

De Carmersbrug splitst de site in twee delen: één kant vormt de hoofdtoegang voor zwemmers die daar het water ingaan, aan de andere kant varen regelmatig toeristenboten voorbij. Aan elke zijde van de brug werd een platform geplaatst, een pad onder de Carmersbrug door verbindt de twee met elkaar. Het hoofdplatform is zo gepositioneerd dat het niet met de route van de toeristenboten interfereert. De verticale kademuren, waarlangs bomen en beschermde inheemse planten groeien, herinneren eraan dat Brugge vroeger een internationale haven was. Binnen die context werden een brug en een helling geïnstalleerd, die voldoende afstand nemen van deze beschermde kade, om het platform op waterniveau bereikbaar te maken voor iedereen.

De Canal Swimmer’s Club vormt zo een tijdelijke toe-eigening van de openbare ruimte in de stad, een nieuw soort architectuur, ontstaan uit de relatie tussen verschillende soorten gedragingen die reeds in de stad bestonden.

Tijdelijke structuur

Het platform is zo ontworpen dat het iedere zomer opnieuw kan worden opgebouwd. De gegalvaniseerde staalstructuur kan snel worden gemonteerd en gedemonteerd. Ze wordt op gehuurde pontons geplaatst, die het leger vaak gebruikt. Het platform is voor zestig procent overdekt door een pergola van z-vormige vinnen, rekening houdend met zon, schaduw, wind en regen. De vinnen laten de wind door, waardoor de windbelasting afneemt. De onderste rand van de vinnen verzamelt het regenwater en voert het rechtstreeks af in het kanaal. De vloer bestaat uit gerecycleerde houten planken die normaal voor steigers worden gebruikt. De randen van de helling, de trap en de brug zijn voor de veiligheid met een staaldraadnet afgezet, waarbij een visuele verbinding met de straat behouden blijft.