Home>Project>Capucienenpark, Aalst
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Capucienenpark, Aalst


De tuin van het voormalige Capucienenklooster is omgevormd tot een publiek park, met behoud van de sterke elementen. Aansluitend vervult een nieuw semiopenbaar plein tussen het kloostergebouw en de nieuwbouwblokken verschillende functies, voor de bewoners en voor de parkbezoekers.

Het nieuwbouwproject ‘De Capucien’ in Aalst is ingeplant aan twee zijden van de tuin van het voormalige Capucienenklooster. In de rand van de infrastructuur- en omgevingsaanleg werd ook de kloostertuin omgevormd tot een publiek park. Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een privaat initiatiefnemer, de stad en de ontwerper.

Geen tabula rasa

Van bij de start was het duidelijk dat er geen sprake kon zijn van een tabula rasa en een volledig nieuw ontwerp. Het ontwerpteam wilde vier prachtige elementen van het oude kloosterpark absoluut bewaren: de vier meter hoge bakstenen ommuring, de kruisvormige lanen die het park opdelen in vier sferen, het omtrekkende wandel(brevier)pad en een mooie lindedreef. De unieke kloostersfeer en de historisch waardevolle elementen zijn in het ontwerp behouden en waar mogelijk met eenvoudige ingrepen versterkt.

Alle wildgroei in het park is verwijderd, zodat waardevolle bomen en aanplantingen voluit kunnen groeien. Er is een gevarieerd assortiment inheemse parkbomen aangeplant. De lindedreef is doorgetrokken over de hele lengte van het park. De wandelpadenstructuur is behouden, rekening houdend met de inplanting van de gebouwen en de brandweerontsluiting. Het volledige ontwerp ondersteunt de uitgangspunten van het Vademecum Harmonisch Parkbeheer.

Semiopenbaar plein

Tussen het voormalige klooster, dat nu dienst doet als kantoorgebouw, en de nieuwbouwblokken is een hoogwaardig centraal plein aangelegd. Dit semiopenbare plein draagt verschillende functies in zich: het geeft vanaf de straatzijde toegang tot een ondergrondse parkeergarage en vijf kortparkeerplaatsen, het garandeert de toegang voor de brandweer (met wegneembare paaltjes) en het is het startpunt van een fietspad dat doorheen de parkzone slingert en aanknoopt op het fietspadennetwerk van de stad.