Home>Project>Centrum, Erps-Kwerps
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Centrum, Erps-Kwerps


Het traject in Erps-Kwerps is een aaneenschakeling van een aantal voetwegen en straten. Het traject loopt langsheen verschillende voetwegen, passeert de sportterreinen en de sporthal, het gemeentepark, natuurgebied, twee schoolomgevingen en verschillende woonwijken en -straten. Een aantal segmenten van dit traject kunnen weliswaar als GFB-traject nog geoptimaliseerd worden, maar de verbinding vormt een zinvol groen en veilig alternatief tussen de kernen Erps en Kwerps.

Functioneel

Voetgangers en fietsers hebben via dit traject een mooi alternatief om het centrum, de scholen en andere functies (jeugdvereniging, sporthal, en dergelijke meer) in zowel Erps als Kwerps te bereiken. Het traject zou echter ter hoogte van Voetweg 24, met name voor fietsers, een minder plotselinge bocht moeten maken om de functionele waarde te verbeteren.

Groen

Het traject loopt langsheen natuurgebied, sportgebied en een parkzone. Verschillende groentypologiën zoals een bomenlaan, gemaaid en ongemaaid grasland, haagstructuren komen aan bod. Open grachten brengen water bij de gebruiker. Dit verhoogt de belevingswaarde en biedt kansen voor natuurontwikkeling. Een bomendreef en haagstructuren vormen een mooie afscheiding.

Beleving

Het traject heeft een grote belevingswaarde. Het is veel aangenamer wandelen en fietsen ten opzichte van de parallel gelegen rijbanen voor gemotoriseerd verkeer die veelal te kampen hebben met sluipverkeer. Daarnaast zorgen de nabijgelegen functies (natuurgebied, speelplein en sportinfrastructuur) voor recreatief medegebruik. Een groter aantal gebruikers verhoogt het veiligheidsgevoel.