Home>Project>Herinrichting dorps-centrum, Puurs
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Herinrichting dorps-centrum, Puurs


Straatdorp wordt centrumgemeente

In het centrum van Puurs is de eerste fase van het masterplan publieke ruimte uitgevoerd, twee fases staan op stapel. De publieke ruimte ondersteunt de ambitie van Puurs om uit te groeien tot een centrumgemeente voor de regio.

Het gemeentebestuur wil Puurs verder ontwikkelen van een historisch straatdorp tot een krachtige centrumgemeente met sterke voorzieningen voor de regio. De publieke ruimte wordt ingezet om deze ambitie te ondersteunen en tegelijkertijd de leefbaarheid te verhogen. Hiertoe wordt het verkeer ‘op maat’ ingepast met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers. De inrichting is vooral gericht op bestemmingsverkeer en voldoende, maar gedoseerde parkeerruimte. De resterende ruimte wordt aantrekkelijk publiek domein.

Gedragen masterplan

Het strategische belang van de publieke ruimte is groot. Ze is het bindweefsel tussen alle plekken, activiteiten en functies in het centrum. De samenhang in de ontwikkeling van straten en pleinen, parken en tuinen zal het goed functioneren van de hele kern bepalen. Het belang van een masterplan publieke ruimte met een duidelijke visie op het geheel en de samen-stellende onderdelen en met afzonderlijke leggers voor verkeerscirculatie, straatprofielen, materiaalgebruik, groenstructuren, verlichting en inrichting werd door alle partijen snel aangevoeld. In dit plan werd ook de nodige aandacht besteed aan de architecturale kwaliteit van nieuw geplande projecten in het dorpscentrum zoals het ‘Dorpshart’ (© Nero) en de nieuwe inkomzone van het OCMW (©Ludwig Beckers).

Er is een groot draagvlak voor het masterplan en de herinrichting. De bevolking werd bij de planning betrokken via opeenvolgende informatievergaderingen. Er was gericht overleg met scholen en middenstanders. Er waren uitvoerige besprekingen in het college van burgemeester en schepenen, in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en andere commissies. Wervende informatieborden en regelmatig overleg tijdens de werfperiode begeleidden de vlotte uitvoering.

Sterke vloer

Vier basisconcepten schragen het masterplan: een nieuwe hoofdas als ruggengraat voor de kern,  het ‘binnenstebuiten’ keren van groene binnengebieden, de vernieuwde inschakeling van het bestaande netwerk van kerkwegels en het afzomen van het dorpscentrum ter hoogte van de oude spoorweg.  Deze vier concepten zijn telkens uitgewerkt met een sterk typologisch beeld met respect voor de historische eigenheid. Er was bijzondere aandacht voor de afwerking van de bestaande, gerafelde dorpsrand, exemplarisch voor heel wat Vlaamse dorpen. Er werden voorstellen gedaan om de achterkanten om te ‘tunen’ tot  karaktervolle voorzijden door de selectieve bouw van nieuwe wooneenheden en de inpassing van ingrepen in de marge, op de grens tussen erven en bebouwde en niet-bebouwde percelen.

Voor de uitstraling van de hoofdas Kerkplein-station is gekozen voor hoogwaardige natuursteen. De neutrale onderlegger is toegepast in tegels van gemiddeld formaat voor de stoepen en in gevoegde kasseien voor de rijweg. Het Kerkplein heeft één sterke vloer met een centraal element in de vorm van een ringkiosk. Het is een opvallend object dat het plein markeert. Geplaatst in een helder wateroppervlak, met springfonteinen in de zomer, voegt het iets verfrissends toe aan het rustige plein. Tegelijkertijd is het een zitelement voor wachtende ouders.

Nog twee fases

De eerste fase van het masterplan – het oude Kerkplein, de Hoogstraat en de omliggende straten – is uitgevoerd. De tweede fase – het stationsplein en de aanliggende straten – wordt nu uitgewerkt. Het stationsplein zal als scharnier fungeren tussen de dorpssfeer van de kern en de weidse open ruimte eromheen. In een gelijklopende fase zullen het ‘Dorpshart’ en de omliggende bebouwing worden aangelegd en opgetrokken (ontwerp Nero). Het nieuwe plein moet een nieuw en kwalitatief zwaartepunt worden in het kerngebied met plaats voor winkels, horeca en terrassen. Wonen en (lokale) handel zullen er hand in hand gaan op korte afstand van het station.