Home>Project>Centrumpunten, Poperinge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Centrumpunten, Poperinge


In elke woonkern van Poperinge staat een artistiek centrumpunt, een ‘eigen-aardige’ constructie. Alle centrumpunten hebben hetzelfde basisidee, dat toont de verbondenheid van de dorpen als deelgemeenten van Poperinge. Maar dankzij unieke ingrepen per dorp onderscheiden de centrumpunten zich van elkaar. En zo geven ze de identiteit van de dorpskern en zijn bewoners visueel weer. De centrumpunten zijn het resultaat van een samenwerking tussen het stadsbestuur, de inwoners en het ontwerpteam. 

In 2011 voerden de stad Poperinge en het architectenbureau een belevingsonderzoek naar de unieke identiteit van negen Poperingse woonkernen. Het paste in de thematiek van instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed.

Het onderzoek verliep in drie stappen. De eerste stap bestond uit het onderzoeken en identificeren van de identiteit van het dorp door opzoekingswerk en via workshops met de inwoners. De tweede stap bouwde die identiteit uit tot een visie: wie zijn we, waar willen we naartoe, wat pakken we aan? De derde stap gaf aan hoe inwoners actief kunnen bijdragen aan het concretiseren van die visie. Per dorpskern deden de bewoners voorstellen op verschillende schalen, gekoppeld aan meerjarenplannen voor verdere bewonerswerking. Dit is een duidelijke strategie van bottom-up stedenbouw, waarbij bewoners expliciete vragen en voorstellen voorleggen aan het bestuur. Het stadsbestuur heeft prioriteiten toegekend aan deze voorstellen.

Verschillend en verbindend

Een van de voorstellen waren de artistieke centrumpunten. Het zijn ‘eigen-aardige’ constructies die in elk dorp geplaatst worden. Ze zijn een visuele weergave en een compilatie van de identiteit van het dorp en zijn bewoners. Omdat alle dorpen tot de stad Poperinge behoren en er een duidelijke samenhang is, is het basisidee overal gelijk. Maar dankzij unieke ingrepen per dorp onderscheiden de centrumpunten zich van elkaar en wordt de identiteit van de woonkernen afleesbaar.

Het ultieme verwachte effect is dat de dorpsidentiteit versterkt en de bewoners naar elkaar toegroeien en zich beter integreren met andere Poperingse woonkernen en het stadscentrum. Dankzij het besef dat iedereen bouwt aan dezelfde overkoepelende identiteit groeit ook de trots om samen een verhaal te schrijven voor Poperinge in de 21ste eeuw.

Opwaardering en trots van de bewonerswerking in de woonkernen, valorisatie van het werk van de bewonersplatforms en daadwerkelijke participatie en inspraak van de bevolking in eigen woonkernen zijn enkele van de sociale aspecten die resulteren in een betere en meer attractieve leefomgeving.

Visualisatie

Poperinge behoort zonder twijfel tot een landbouwstreek. De regio is gekend voor de unieke productie van hop. Hoppevelden zijn kenmerkende oriëntatiepunten in het plaatselijke landschap. Vandaar de keuze voor de hoppepaal als basis voor de centrumpunten. De cirkelvormige constructie aan de hoppepaal vloeit voort uit onder andere de nieuwe baseline van Poperinge, ‘Poperinge kei van een stad’, die verwijst naar een historische gebeurtenis. Een cirkelpatroon keert ook terug in de

orgelpijpen in Haringe, de kopernagel in Abele, het vogelnest in ‘t Vogeltje, een hoefijzer in Krombeke… Maar ook het landschap met honderden kleine waterplassen is beeldbepalend voor het project.

Betekenisvolle artistieke creaties

De centrumpunten zijn fysieke, artistieke objecten, maar ze symboliseren veel meer: vooruitgang, samenzijn, dromen, verlangens… Ze doen mensen nadenken, dromen, verlangen. Iedereen is vrij om aan elk centrumpunt zijn of haar invulling en interpretatie te geven.  De centrumpunten voegen artistieke kwaliteit toe. Er zijn bewust maatschappelijke, artistieke klemtonen gelegd, bedoeld om een dialoog uit te lokken.

De rol die de bewoners in de stad spelen, is aan het veranderen. Particulier opdrachtgeverschap, de opkomst van betrokkenheid van bewoners en de interactieve participatie zijn enkele kenmerken van een trend die zich steeds duidelijker aftekent: de wens tot individuele expressie, het verlangen naar en opzoeken van een menselijke maat en de roep om een aanpasbare leefomgeving. De centrumpunten tonen het participatieve karakter van kunst in de publieke ruimte goed aan. Een dergelijk werkproces leidt tot een betere benutting van lokale kennis en initiatieven. Het resultaat zijn creatieve maatwerkoplossingen waar partijen echt achter staan. Het resultaat is van hen.