Home>Project>Centrumstraten, Genk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Centrumstraten, Genk


De herinrichting van de publieke ruimte in het Genkse stadscentrum gebeurt gefaseerd. In de eerste fase, uitgevoerd tussen 2007-2008, werd het nieuwe Stadsplein aangelegd. Inmiddels is met de herinrichting van de Fruitmarkt en delen van de Marktstraat, de Winterslagstraat en de Stationsstraat de tweede fase afgerond.

Voor de Fruitmarkt en omgeving is geopteerd voor een herinrichting als verblijfsgebied. Gemotoriseerd verkeer wordt er geweerd. Enkel het laden en lossen voor de handelszaken is er nog mogelijk. Concreet vertaalt dit zich in een aanleg van gevel tot gevel, zonder rijloperaanduiding. Hierdoor kan de volledige breedte van het openbare domein optimaal benut worden voor winkelen en wandelen.

Maximaal obstakelvrij

In het ontwerp zijn verspreid enkele ‘eilanden’ aangebracht. Deze zones zijn onder meer herkenbaar door een bestrating met porfierkeien van een groter formaat. Op deze locaties zijn alle groenelementen (sierperelaar, een compacte hoogstam) en het meubilair (banken, vuilnisemmers en verlichtingsarmaturen) gebundeld. Door deze aanpak blijven alle andere zones maximaal obstakelvrij en is er royaal ruimte voor onder meer de circulatie van langzaam verkeer en de inrichting van terrassen.

De Fruitmarkt is een uitzondering in deze autovrije omgeving. Hier is, met een ontsluiting via de Europalaan, ruimte voor het parkeren van 54 wagens. Het plein is er vormgegeven als een aaneengesloten, maximaal obstakelvrije zone omzoomd door bomen. Het open en obstakelvrije karakter maakt het mogelijk om ook dit plein in het Genkse centrumgebied multifunctioneel te gebruiken. Zo is hier ruimte voor de wekelijkse donderdagmarkt of voor het plaatsen van een podium.

Sterke samenhang

In de tweede fase zijn dezelfde materialen gebruikt als in de eerste fase van de herinrichting van het centrumgebied. Dit geeft het publieke domein een sterke samenhang en continuïteit. Als verhardingsmaterialen zijn het bruine porfier en het uitgewassen beton weer opgepikt. Andere weerkerende elementen zijn onder meer het cortenstaal en het meubilair met specifieke boomroosters met banken.