Home>Project>Coupure, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Coupure, Gent


Het fietspad langsheen de Coupure in Gent verbindt het centrum van Gent met de noordwestelijk stadsrand. Het fietspad is gelegen langsheen het water en wordt gebruikt als verbinding voor woon-werkverkeer, maar eveneens door talrijke studenten die veelal dagelijks meerdere keren deze verbinding gebruiken om naar de les te gaan. De laatste jaren werd de gebruiks- en belevingskwaliteit aanzienlijk verbeterd. Hierdoor is het aantal gebruikers verder toegenomen waardoor de vraag naar een hogere fietscapaciteit weerklinkt. Mogelijks kan de aanliggende straat hier een oplossing bieden.

Functioneel

De meeste kruisingen met het gemotoriseerde verkeer werden ongelijkvloers aangelegd. Hierdoor moeten fietsers hun traject niet steeds onderbreken. Het fietspad buigt af naar de waterkant en gaat zo onder de rijbaan door. Fietsers hebben evenwel de mogelijkheid om gelijkvloers te kruisen. op deze wijze vertakt het fietspad met het stedelijke weefsel. Dit geeft fietsers zowel de mogelijkheid om efficiënt en aangenaam door te fietsen als om terug aan te sluiten op het bovengrondse weefsel. Het traject kent over de hele lengte rustpunten en is uitgerust met een verlichting op maat van voetgangers en fietsers. Indien voldoende beschikbare plaats werd naast de fietsstrook en op plaatsen waar de interactie met de woonfunctie groter is, een wandelstrook voor voetgangers aangelegd. Een fietstelmeter accentueert het karakter als verbindend fietspad en geeft tevens data over het fietsgebruik.

Groen

De ecologische waarde van de Coupure-oevers is waardevol, omdat ze zorgt voor een groenblauwe long temidden van de stad. Cruciaal voor wie een fysieke inspanning doet zoals fietsen of wandelen. Het beheer gebeurt door begrazing door schapen, wat op ecologisch vlak voordelen heeft ten opzichte van het reguliere bermbeheer; het schept de mogelijkheid tot variatie in de hoogte van het groen alsmede in de diversiteit van de vegetatie. Langsheen het traject is eveneens stedelijk groen aanwezig. Zo wordt het fietspad over nagenoeg het hele traject begeleid door een haagstructuur die tevens veiligheidshalve het fietspad afschermt van het relatief steile talud. De hagen zijn eveneens laag genoeg om de fietser het visueel contact met het water niet te laten verliezen. Kenmerkend zijn tevens de grote bomen langsheen het hele traject. Op deze manier is ervoor gezorgd dat de groene structuur ver in het stadscentrum kan doordringen.

Beleving

De nabijheid van water en groen, zorgt voor een aangenaam omgevingsklimaat. De aangepaste verlichting op maat van voetgangers en fietsers verhoogt het veiligheidsgevoel bij donker weer. Dit wordt versterkt door de nabijheid van woningen en het hoge aantal gebruikers. Het openbaar sanitair in mooi design is een meerwaarde.