Home>Project>De Beemden, Landen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

De Beemden, Landen


Het omvormen van een gedateerde speeltuin in een avontuurlijk speellandschap, waar spelen in en met de natuur centraal staat, was de uitdaging van dit project. Door de integratie van de Molenbeek ontstond er een echt attractieve speelplek voor kinderen, met respect voor natuur en omgeving. 

Op vraag van het autonoom gemeentebedrijf Landen ging een ontwerper, in samenwerking met de stedelijke jeugddienst, aan de slag met een langwerpig speelterrein in het parkgebied De Beemden. Op dat terrein, evenwijdig met de Molenbeek, bevonden zich de kunstmatig opgeworpen aarden wallen van een houten speeldorp. Deze werden in het nieuwe ontwerp hergebruikt en versterkt. Ze volgen de meanderende beweging van de beek, waardoor ze het project sterk in het omringende landschap integreren en een uitdagend speelreliëf voor kinderen zijn. In de taluds zijn houten spelaanleidingen ingeplant. Tussen de heuvels lonkt een aantrekkelijke picknick- en speelweide.

Thema ‘de beverburcht’

Het speeldorp van weleer maakte plaats voor een geïntegreerd avonturen-speellandschap met een veelheid aan houten speeltoestellen. Het thema ‘de beverburcht’ is vertaald in een bouwsel van kriskras aan elkaar bevestigde houten stammen, gecombineerd met speelfuncties. Op een kindvriendelijke wijze zijn vanaf het speellandschap verbindingen naar de overzijde van de beek gemaakt.

Waterspeelplaats

Het speellandschap maakt maximaal gebruik van de ecologische troeven van dit waterrijke valleigebied. Op de oever van de beek is er een waterspeelplaats om kinderen op een speelse manier vertrouwd te maken met het element water in al zijn facetten. Om deze intense waterbeleving mogelijk te maken, zijn de steile taluds van de beek vervangen door flauwe hellingen. Ter hoogte van de waterspeelplaats zijn door het ontdubbelen van de beekbedding een middeneiland en een zandstrand gecreëerd. Het water is er veilig oversteekbaar voor de kinderen via stapstenen, een touwenpad of een steltenpad.  Een stelsel met handpomp, Archimedes-spiraal, sluisjes en watermolentjes biedt hun de mogelijkheid om, vaak met vereende krachten, creatief met water om te gaan.
Het project houdt rekening met de vismigratie op de Molenbeek door de integratie van dwarse dammen en vistrappen in de rivierbedding.