Home>Project>De Keyserlei, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

De Keyserlei, Antwerpen


De Keyserlei, een statige boulevard uit de 19de eeuw, is dé schakel tussen het Centraal Station, de Meir en de historische binnenstad van Antwerpen. In de voorbije decennia verhuisden heel wat handelszaken naar de rand van de stad, de auto werd steeds dominanter in het straatbeeld en de De Keyserlei verloor haar grandeur. Met de herinrichting is ze weer een aantrekkelijke en monumentale stadsboulevard geworden.

De Keyserlei is de belangrijkste schakel tussen het Centraal Station en de historische binnenstad van Antwerpen. Ze is een poort tot de stad, een plek waar velen naartoe komen, passeren of vertrekken. De afgelopen decennia verloor de Antwerpse stationsomgeving heel wat van haar glans. De aangename uitgaansbuurt verdween en de omgeving raakte zowel sociaal als economisch in verval. De ooit toonaangevende boulevard werd een onoverzichtelijke straat gedomineerd door auto’s, bussen en horeca-aanbouwen. Voetgangers hadden er geen plaats meer. De ambitie bij de herinrichting was dan ook groot. De stad wilde een echte ontvangstlocatie en een vlot leesbare stadsboulevard, met een grote meerwaarde voor de dichtbebouwde en -bevolkte omgeving.

Gouden loper

De De Keyserlei is weer een herkenbare en uitermate aantrekkelijke stadsboulevard, een gouden loper tussen het station en de binnenstad. Door de verkeersas van de straat te verleggen, ontstond er ruimte voor een brede centrale voetgangerszone. Het prachtige uitzicht op het Centraal Station en de Meir wordt daarmee het genot van de voetganger die kuiert over deze stadsboulevard.

De nieuwe inrichting geeft op een leesbare manier een plaats aan de verschillende gebruikers van de stationsomgeving. De boulevard combineert een verblijfsfunctie met een verkeersfunctie en heeft tal van voorzieningen op buurt-, wijk- en stadsniveau (winkels, horeca en bioscoop). Gehaaste passanten worden ongehinderd naar het station geleid. Voor de kuierende bezoekers is er een ruim aanbod aan hoogwaardige terrassen, zitgelegenheid en winkels.

De bestaande bomen, waarvan de meeste geen toekomstperspectief hadden, zijn vervangen door nieuwe Gleditsia triacanthos ‘skyline’. Alle (ondergrondse) randvoorwaarden zijn ingevuld om de jonge bomen te laten uitgroeien tot volwaardige exemplaren die toch voldoende licht en openheid garanderen.

Commerciële uitstraling

Economisch heeft deze belangrijke verbinding  alle troeven in handen om de allure van weleer terug te vinden. Gesloten horeca-aanbouwen zijn niet meer toegestaan, alle constructies werden verwijderd. De stad begeleidde de handelaars/eigenaars en ondersteunde hen financieel. Sommigen maakten van de nood een deugd en renoveerden meteen de gevel van hun pand of zelfs hun hele zaak. Er is gekozen voor open terrassen die dankzij het uniforme materialengebruik over de hele as in harmonie zijn. Dit geeft horecazaken een bovenlokale commerciële uitstraling die in het verlengde ligt van de Meir. De eerste tekenen hiervan zijn al merkbaar: sinds de heraanleg openden verschillende handels- en horecazaken de deuren. Investeerders hebben de weg naar de De Keyserlei herontdekt.

Leesbaar onthaal

De De Keyserlei is een gestructureerde stadsboulevard. Voetgangers krijgen de ruimte die ze verdienen. De doorstroming van de bussen is verbeterd. Het autoverkeer is beperkt en afgeleid.

De mobiliteitskeuzes voor de boulevard zijn inherent verbonden met de mobiliteitskeuzes voor de hele stationsomgeving, die onder meer in de geplande projecten Operaplein en Franklin Rooseveltplaats vertaald zullen worden.

De stad heeft de ambitie om de stationsomgeving te laten uitgroeien tot een samenhangend centrumgebied met een hedendaagse grandeur. De De Keyserlei is de eerste zichtbare strategische ingreep in dat totaalverhaal.

Sprekende werf

Onder de noemer ‘Sprekende Werf’ zette AG Stadsplanning Antwerpen zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de werken, sterk in op de betrokkenheid van alle gebruikers van de De Keyserlei. De aanpak met wervende acties, een duidelijke fasering, een uitkijkplatform, een doorloopcontainer, een beeldende werfafsluiting en openingsevenementen zorgde voor een positieve beeldvorming en creëerde een draagvlak. Mensen bleven het gebied gebruiken tijdens de hele looptijd van de werf. Het betrokken en geïnformeerd houden van alle gebruikers resulteerde bovendien in minder vragen en klachten.