Home>Project>De Locht, Hechtel-Eksel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

De Locht, Hechtel-Eksel


Het sociale aspect van het levendige Buurthuis De Locht laten uitstralen naar de aanpalende terreinen, dat was de uitdaging. Een terrein met speeltoestellen en een grasveld, en een multifunctioneel plein voor sport en spel maken die ambitie waar.

In het inrichtingsplan Landinrichting ‘Open ruimte tussen Hechtel en Eksel’ (VLM, 2007) werden maatregelen opgenomen met het oog op het maximaliseren van de sociale functie van het buurthuis van Locht en zijn directe omgeving.

Centraal in het gehucht Locht in de gemeente Hechtel-Eksel ligt het voormalige schooltje van Locht met aanpalend speelterrein. Het is eigendom van de Vereniging voor Parochiale Werken van de Dekenij Peer. Sinds 1985 staat de vzw Buurthuis ‘De Locht’ in voor het beheer van het tot buurthuis omgedoopte schooltje en het aanpalende speelterrein.

Uitgebreide enquête

In tegenstelling tot de levendige, bruisende ontmoetingsruimte tijdens festiviteiten, lag het door een hoge draad afgesloten speelterrein er op doordeweekse dagen kil en levenloos bij. De uitdaging bij de heraanleg was om het sociale aspect van de buurtwerking te laten uitstralen naar de aanpalende terreinen. Al snel werd duidelijk dat de bewoners van Locht een belangrijke input konden leveren bij het ontwerpen. Daarom werd in samenwerking met DORP inZICHT, de gemeente en het buurtcomité een uitgebreide enquête uitgevoerd om de behoeften van de lokale bevolking te inventariseren. Naast inrichtingsopties voor het plein waren onder andere aspecten als verkeersveiligheid, leefbaarheid van de buurt en de populatiestructuur opgenomen in de bevraging. Het ontwikkelen van een groene ontmoetingsruimte, het verhogen van de toegankelijkheid, het plaatsen van zitelementen, het creëren van  sport- en speelgelegenheid voor oud en jong kwamen naar voren als belangrijkste aandachtspunten voor het ontwerp. In nauwe samenwerking met de buurt en de gemeente werden deze uitgangspunten verder vorm gegeven in het ontwerp.

Toegang buurthuis

In het ontwerp wordt het hoogteverschil aan de hoofdingang van het buurthuis opgevangen met een betonnen trapconstructie en schanskorven met breukstenen. Een weg in asfalt, met zachte helling vanaf het plein, geeft toegang voor rolstoelgebruikers en fietsers. Om vanuit het buurthuis de toegankelijkheid tot de twee pleinen te verhogen, zijn aan de voor- en achterzijde ramen vervangen door deuren. De bestaande terrasverharding is heraangelegd met betonnen megategels. Dit terras sluit aan bij de speelzone. De overgang tussen het terras met een meer privaat karakter en de speeltuin voor openbaar gebruik gebeurt door een lange verhardingsstrook.

Speeltoestellen en grasveld

Het voor het publiek ontoegankelijke speelterrein is volledig opengesteld en heeft opnieuw zijn historische functie, een plaats waar de jeugd onbezonnen kan ravotten. De speeltuin is 800m² groot. Het concept is gebaseerd op de aanwezigheid van de vele paraboolduinen in de omgeving. Heuvels in de vorm van een parabool zijn beplant met kindvriendelijke struiken en buntgras. Binnen de armen van de paraboolduinen staan twee combinatiespeeltoestellen en twee veerwippen in Robiniahout. Voor de allerkleinsten is er een grote zandbak omgeven door een houten zitterras in de vorm van een ellips. De speeltuin wordt langs de straatkant afgesloten met plantvakken en een draadafsluiting waarachter parkeerplaatsen liggen.

De speeltuin loopt aan de noordelijke zijde over in een groot grasplein van 1000m² dat ook ruimte biedt voor andere activiteiten, zoals het plaatsen van feesttent.

Multifunctioneel plein

Het 1000m² grote grasveld ten oosten van het buurthuis is ingericht als een multifunctioneel plein voor sport en spel. Op de kop van het plein staat een houten podium met een kleine grasvlakte ervoor. Aansluitend zijn twee petanqueterreinen (dolomiet) en een basketbalveldje (asfalt) aangelegd. Een verouderde hoogspanningscabine is verplaatst en vervangen door een uit bakstenen opgetrokken bouwsel met overhellend dak.

Aan de langszijde van het plein, tegen het buurthuis aan, is de bestaande bomenrij vervangen door een nieuwe. Aan de andere zijde van het plein is eenzelfde bomenrij aangeplant met aansluitend groenstroken en een parking.

Samenhang

De samenhang tussen beide ruimten komt tot stand door de ontsluiting van de site met betonnen megategels. Daarnaast wordt een lijnvormige bankstructuur – een combinatie van betonnen en houten zitelementen – op beide pleinen herhaald. Om de hoogspanningscabine te integreren in de uitvoering is ook hier een houten bankstructuur geplaatst.