Home>Project>De Ververij, Ronse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

De Ververij, Ronse


Eén van de strategische projecten van de Stad Ronse is de ontwikkeling van een nieuwe cultuursite. In 2012 werd de eerste fase van het project gerealiseerd: de bouw van een nieuwe academie voor artistieke vorming en een cultuurcentrum. Dit gebeurde op een brownfield van vier hectare. Het terrein is omgetoverd tot een groene en waterrijke verbinding tussen de stadskern en de bosrijke omgeving van Ronse. 

Op de projectsite werd in 1911 de textielfabriek ‘Teinturies Belges’ neergezet met een spinnerij, een weverij en een ververij. In de gouden jaren werkten er niet minder dan 600 personen. Het bedrijf ging in het midden van de jaren ‘80 van de vorige eeuw over de kop. In 2002 kocht de stad de in onbruik geraakte panden, om ervoor te zorgen dat er dichtbij het centrum geen zware industrie meer zou komen en om zelf aan dit uitgestrekte terrein een zinvolle bestemming te kunnen geven.

Twee assen

De nieuwe bestemming voor de projectsite creëert twee nieuwe assen van het stadscentrum naar de omgeving. De cultureel-toeristische as verbindt de cultuursite, de stedelijke bibliotheek, het toeristisch onthaal (dat ook gerenoveerd wordt) en het erfgoedkwartier ‘De Vrijheid’.

De tweede link is een aaneenschakeling van groene publieke ruimten die voor voetgangers en fietsers een aangename verbinding maken tussen het centrum en de bosrijke omgeving van Ronse. De beken die onder het projectgebied liepen, zijn opengebroken en zorgen voor een natuurlijke afbakening. Tegelijk vormen ze een soort blauwe leidraad waarlangs bezoekers zich gemakkelijk kunnen oriënteren.

Dagelijks inkleuren

De cultuursite is omgedoopt tot ‘De Ververij’. Deze naam verwijst naar het textielverleden van de site maar ook naar de uitdagende toekomst ervan:  een plek die dagelijks wordt ingekleurd door klankkleuren, geschilderde kleuren, kleur in taal en dans…

‘De Ververij’ is heel duurzaam aangelegd. Heel wat van de oude infrastructuur is behouden: de staalstructuur van de vroegere fabriek, oude muren, sheddaken, stookketels en de waterbassins. Deze laatste zijn niet enkel een aangenaam waterpunt in de publieke ruimte, ze doen ook dienst als waterbuffers en als bluswaterreservoir. Het integreren van deze oude elementen geeft de site een eigen identiteit.

Het gebouw en de omgeving zijn ontworpen om ruimte te bieden aan de creativiteit en de gedrevenheid van de gebruikers. De ruimten zijn zeer polyvalent. De cultuurdienst moedigt iedereen aan om ze een eigen vernieuwende, tijdelijke invulling te geven. De stad wordt zodoende een partner die creativiteit stimuleert en faciliteert.

Tweede fase

Sinds de afwerking van de eerste fase in 2012 staan op de site nieuwe lokalen voor de stedelijke academie en een sterk cultuurcentrum met tentoonstellingsruimtes. Omwille van haar sleutelrol is in meteen ook al de omliggende publieke ruimte aangelegd. In de volgende fase komt op de site een hedendaagse zaal voor podiumkunsten en wordt een belangrijke beek blootgelegd als natuurlijke afbakening van de site.