Home>Project>De Vesten, Geraardsbergen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

De Vesten, Geraardsbergen


Plein op mensenmaat

De Vesten vlakbij de Markt van Geraardsbergen was tot voor enkele jaren niet veel meer dan een grote parkeerplaats. Nu is het een evenementenplein en een aangename verblijfs- en gebruiksruimte in het stedelijke weefsel.

De Vesten is een lang uitgestrekt plein van 500 op 35 meter. Het heeft binnen de stad altijd al een speciale betekenis gehad. Geraardsbergen was in de middeleeuwen bijna volledig door wallen en een gracht omgeven. De Vesten bestond deels uit een ringmuur van veldstenen en uit aarden wallen. Met de Franse bezetting werd de definitieve afbraak ingezet van de oude vesten. De stadsomwalling maakte plaats voor een langgerekt plein met huizen. In de 19de eeuw onderging Geraardsbergen een ware metamorfose: van een middeleeuwse omwalde stad naar een open industriële woonomgeving met talrijke rokende fabriekschouwen en een spoorweg die de stad met de rest van het land verbindt. In 1902 bouwde Ferdinand Borremans een imposant herenhuis op de Vesten. Hij was een van de eersten die het bronwater van de Oudeberg wist op te vangen en te bottelen. Zeven jaar later liet hij achter het huis een fabriekje voor mineraal water en limonade bouwen: Gerard-Bronnen.

De Vesten is ook gekend voor zijn veemarkt. Boven het plein zijn de ‘bullen’ te zien, een soort metalen hekwerk waaraan de koeien werden vastgemaakt. Het Giesbaargse woord bulle komt van balie.

Groot parkeerterrein

Ook nu nog is de Vesten een belangrijke publieke ruimte. Reeds decennia staat het bij menig wielerfanaat bekend als de aanzet tot één van de belangrijkste kuitenbijters van de Ronde van Vlaanderen, de muur van Geraardsbergen. Maar de voorbije decennia verloor het plein aan glans. Toen de veemarkt er verdween, bleven enkel nog het parkeren en, enkele dagen per jaar, de kermis over. Het stadsbestuur besloot deze ruimte opnieuw te laten ontwerpen om ze een grotere waarde te geven in het stedelijke weefsel. De belangrijkste doelstelling was: een aangenaam plein op mensenmaat creëren. De Vesten kreeg een volledig nieuw concept, dat van een multifunctionele ruimte met plaats voor de zachte weggebruiker en van een aangename verblijfs- en gebruiksruimte.

Centraal plein boven de Markt

Tot voor kort was de Vesten de ontbrekende schakel op de as station-Oudeberg. Door het ontwerpen van een aangename verblijfsruimte met fontein, trapconstructie en zitgelegenheid is de Markt niet langer het eindpunt op de belangrijke toeristisch-recreatieve as van de stad. De fontein wordt gevoed met bronwater, de bullen werden gerestaureerd.

De situatie van de zachte weggebruiker en spelende kinderen op de Vesten is aanzienlijk verbeterd. Er is maar één rijweg meer in plaats van twee. Daardoor kwam er plaats vrij voor bredere voetpaden. Door het aanleggen van een s-bocht op de rijweg wordt bovendien de snelheid van de voertuigen verminderd.

Toch behoudt de Vesten zijn belangrijke functie voor het parkeren in de stad. De vroegere grindvlakte waarop ongeordend werd geparkeerd, is omgevormd tot een multifunctionele parkeerruimte. Door het beter ordenen en aflijnen werden ongeveer 200 parkeerplaatsen gecreëerd. Ook toeristische bussen vinden op het plein een plek.

Hoewel de markt en de kermis momenteel elders doorgaan, maakt het ontwerp het mogelijk dat beide activiteiten op de Vesten plaatshebben. Daardoor is het een activiteitenplein bij uitstek. Afhankelijk van de activiteit kunnen verschillende delen eenvoudig parkeervrij gemaakt worden en kan de Vesten probleemloos de doortocht van de Ronde van Vlaanderen, met een heus VIP-dorp en meer dan 20.000 toeschouwers, ontvangen.

Kasseien hergebruikt

Bij de heraanleg van de Vesten werden de kasseien hergebruikt. Voor de voetpaden en pleinen werden ze doorgezaagd en met de vlakke zijde naar boven gelegd. Op deze wijze is een gemakkelijk te betreden en te gebruiken oppervlakte gecreëerd. Op de rijwegen werden ze herplaatst zoals vroeger. Dit alles werd aangevuld met elementen van blauwe hardsteen.

De Vesten kreeg een nieuw gescheiden rioleringsstelsel waarbij in de regenwaterafvoer een aanzienlijke knijpleiding aangelegd werd. Daardoor wordt het regenwater bij een hevige stortbui 15 à 20 minuten opgehouden, alvorens het via de Markt naar de Dender wordt afgevoerd. Deze ingreep was noodzakelijk gezien de hellingsgraad van het plein (10 à 12 procent) en de lager gelegen Markt.