Home>Project>De Warande, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

De Warande, Kortrijk


Al meer dan 65 jaar staat het domein De Warande in het teken van kinderen en jongeren. De aankoop van aanpalende weides in 2005 en de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten in de omgeving creëerden een unieke kans om in te zetten op een nieuw, toekomstgericht verhaal met inclusie, duurzaamheid en avontuurlijkheid als kernbegrippen.

De Warande is een begrip in Kortrijk. Het is een 8 hectare groot speeldomein op een tweetal kilometer van het stadscentrum. Het is vrij toegankelijk voor buurtbewoners, scholen en jeugdinitiatieven allerhande. Sinds 1950 is de speelpleinwerking er elke vakantieperiode actief. In 1975 werd er een jeugdverblijfcentrum met slaapplaats voor 130 personen gebouwd. Sinds de jaren ‘90 is er sprake van een grondige opwaardering  van het domein en de infrastructuur, maar de echte doorbraak kwam er pas in 2005. De stad kon een aanpalende akker kopen waardoor de oppervlakte in één klap verdubbelde. Een nieuwe visie voor het domein met kernbegrippen zoals inclusie, duurzaamheid en avontuurlijkheid vormde de basis voor een masterplan en een nieuw omgevingsontwerp.

Ontwerphouding en basisprincipes

Het ontwerpteam, een samenwerking tussen een jong bureau een ervaren landschapsbureau, hield van bij het begin sterk rekening met buurt- en omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van De Branding, een instelling voor personen met een beperking. Via een praatplan gaven buurtbewoners en gebruikers input voor het ontwerp.
Zowel in tijd, ruimte als beheer is het ontwerp dynamisch en duurzaam. Het concept is met andere woorden vatbaar voor verandering en kan inspelen op mogelijkheden die zich aandienen. De bestaande beplanting is zoveel mogelijk behouden en aanwezige materialen werden gerecupereerd. De avontuurlijke insteek legt de focus op exploratie. Door in te zetten op speelsheid en beleving geven gebruikers zelf betekenis en invulling aan de verschillende zones. Er is zo weinig mogelijk vastgelegd, zoveel mogelijk wordt aan de creativiteit van de bezoeker overgelaten.

Multifunctioneel ontwerp

De Warande ontvangt heel wat verschillende doelgroepen: jeugdgroepen en scholen die er overnachten, kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking, gezinnen die in het weekend even komen verpozen, verenigingen en families die gebruik maken van de polyvalente lokalen voor allerhande festiviteiten. Deze mix aan gebruikers plaatste de ontwerpers voor een extra uitdaging. Dankzij een goede zonering vindt iedere gebruiker er zijn plaats, maar tegelijkertijd stimuleert het multifunctionele ontwerp ontmoeting tussen doelgroepen. Met de focus op avontuurlijk spel blijft De Warande trouw aan haar oorspronkelijke DNA en speelt het project in op een prioriteit van de Vlaamse overheid, met name ‘het belang van buitenspelen’.

Drie zones

De bestaande speelnatuurzone werd avontuurlijker en uitdagender door de aanleg van speelheuvels, speelconstructies in robiniahout en een speelbeek. Op een subtiele wijze zijn er drie zones gecreëerd voor verschillende leeftijdsgroepen. Hier bevinden zich ook de gebouwen van de speelpleinwerking, die in de toekomst verhuist naar een nieuw gebouw op het huidige voetbalterrein.
Via de scharnierplek met buurttuin, dierenpark, centraal plein en de Vlaanderenbeek loopt de speelnatuur over in het landschapspark. De buurttuin is een plek voor het kleine ontmoeten, om samen iets te kweken, samen confituur te maken…  Het dierenpark ligt op de grens tussen De Warande en de Branding, en is een subtiele afscheiding tussen beide domeinen. Het centrale plein bestaat uit een gedeelte in cementbetonverharding en een zone in gazon voor grote evenementen. Het is met zijn betonnen zitelement een ideale plek voor ontmoeting, buurthappenings, sportwedstrijdjes… De Vlaanderenbeek was voorheen een smalle gracht met weinig belevingswaarde. Door haar te verbreden en een stuw te plaatsen, kreeg ze meer belevings-, natuur- en speelwaarde.
Het landschapspark ten slotte is een bloeirijk, open hooilandschap met grote en kleine gazonplekken. Verder is er een hoogstamboomgaard, een picknick- en barbecuezone en een hondenloopweide. Langs de perceelsgrenzen is een brede strook struweel met inheemse planten aangeplant, met hier en daar een zichtas.

Betere ontsluiting

Door de uitbreiding is De Warande veel beter ontsloten dan vroeger. Er kwam een nieuwe fietsverbinding tussen het landschapspark en het stadscentrum en de onderdoorgang aan de R8. Het centrale hoofdpad sluit hierop aan. De betere ontsluiting versterkt De Warande als speeldomein met een open karakter.