Home>Project>Dierenpark provinciaal domein Huizingen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dierenpark provinciaal domein Huizingen


Het verouderde dierenpark in het provinciaal domein van Huizingen kreeg een nieuw onderkomen. Er is gekozen voor zachte ellipsvormige ruimtes die organisch overvloeien in de slingerende vormen van het natuurlijke parklandschap.

Het Provinciaal domein van Huizingen is een heuvelachtig landschapspark met slingerende wandelpaden, los ingeplante boomgroepen en een kasteel met kasteelvijver. In het hart van het domein is er een recreatief dierenpark. In 2008 gaf de provincie Vlaams-Brabant aan een ontwerpbureau en een architectenbureau de opdracht om een nieuwe behuizing voor de dierencollectie – ‘Kasteelcollectie’, ‘Knuffelcollectie’ en ‘Erfgoedcollectie’- te ontwerpen. Het doel was om het bestaande, verouderde dierenpark, met inbegrip van de omringende paden en wegen, te herschikken tot een nieuw geheel binnen het domein.

Natuurgetrouwe inrichting

De exotische dierencollectie werd vervangen door inheemse diersoorten. De kenmerkende kasteelcollectie fazanten bleef behouden, net als de geklasseerde duiventil en de mooie, waardevolle solitaire hoogstambomen. De leefruimte werd natuurgetrouw ingericht en maximaal geïntegreerd in het omringende parklandschap. Er werden vandalisme- en corrosiebestendige materialen gebruikt. De hele inrichting is onderhoudsvriendelijk. De doelgroep van het dierenpark zijn scholen en gezinnen met kinderen. Dat wil zeggen dat er didactische informatie voorhanden is voor kinderen en volwassenen. Er zijn ook observatiemogelijkheden voor de bezoeker. Het park is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens.

Route met rustpunten

Qua vormgeving is gekozen voor een spel van zachte ellips- of eivormige ruimtes die zich organisch inschakelen in de slingerende vormen van het natuurlijke parklandschap. Het geheel biedt een grote afwisseling van ‘kamers’ binnen halfhoge muren van schanskorven, met doorzichten naar het park. In deze kamers zijn de dierenkooien ingepast. Ze zijn op een hedendaagse, natuurlijke en zo transparant mogelijke manier vormgegeven. Een vaste route met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid vormt het bindende element tussen de verschillende bestemmingen. Gaandeweg ontdekken de bezoekers de verschillende troeven van het dierenpark. De materiaalkeuze van de wegenis (gesloten en halfopen) verduidelijkt de hiërarchie en geleding van het wandeltracé. Langs de route zijn er enkele rustpunten.

Vier groene lagen

De bestaande, waardevolle hoogstambomen zijn zoveel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe bomen zoals Tilia henryana, Juglans nigra, Halesia carolina. De hele groenstructuur fungeert als decor voor de ovalen structuren, met aandacht voor zichtlijnen naar het omringende parklandschap en inkijk vanuit het park. Ze is opgebouwd in vier lagen: een bodembedekkende kruidenlaag (Vinca major), een algemene halfgroenblijvende inkleding met een hoogte van 120 tot 150cm, een veelheid aan bloeirijke solitairstruiken die 3 tot 5m hoog worden en de hoogstammige parkbomen. Ook de kooien kregen, zowel binnenin als aan de buitenzijde, een karakteristieke beplanting volgens de natuurlijke biotoop van elke diersoort. Voor de dierenkooien is gekozen voor transparante volumes met een hedendaagse en natuurlijke vormgeving (ijl framewerk met zwarte gaasoverdekking). De bezoeker wordt letterlijk doorheen de kooien geleid. Kijkopeningen in de cortenstaalplaten maken het mogelijk om de dieren ongestoord te observeren.

Volg de dierenpoten

In het hele concept speelt het educatieve luik een zeer belangrijke rol. De uitnodigende toegang bestaat uit een wand uit cortenstaal met dierenmotieven. Mooi geïllustreerde, interactieve, kindvriendelijke infoborden staan over het hele project verspreid. Er is een openluchtklasje. Dierenpootafdrukken in cortenstaal leiden de bezoeker over de wandelpaden. Voor dit deel van het ontwerp werd een beroep gedaan op een grafisch ontwerpbureau dat samen met de provinciale diensten en een illustrator prachtig werk leverde.