Home>Project>Dijledelta, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dijledelta, Leuven


Het vroegere fabrieksterrein van Stella Artois is omgevormd tot een binnenstedelijk woongebied met een aantrekkelijke groenzone. De Dijle die op die plek overwelfd was, is weer opengemaakt en loopt langsheen het woongebied.

De voormalige site van Stella Artois, tussen de Vaartstraat en de Sluisstraat, ligt aan de rand van de Leuvense binnenstad. De vervallen fabrieksgebouwen en de volledige betonnen vloerplaat, die ook de Dijle overwelfde, werden verwijderd. Ze maakten plaats voor nieuwe woonentiteiten met een hoogwaardige en aantrekkelijke groenomgeving.

Kaaimuren en bruggen

De kaaimuren van de Dijle zijn hersteld en gerenoveerd. Ter hoogte van het toekomstige Sluispark is een ecologisch grastalud uitgewerkt als groene oever en overstromingsgebied bij hoogwaterstanden. Twee bruggen verbinden beide oevers. De eerste, een spievormige nieuwe brug, is gebouwd rondom de bovenbouw van de bestaande sluisconstructie, die volledig gerenoveerd wordt. De tweede is een metalen ‘geklonken’ brug die bij het opbreken van de betonplaat aan de oppervlakte kwam. Ze werd omzichtig ontmanteld, volledig in haar oude glorie gerestaureerd en opnieuw ingepast.

Omgevingsaanleg

De omgeving bestaat uit verschillende deelgebieden. Het Feestzaalplein is een open, verhard, multifunctioneel plein. Het doet dienst als verpozingsplaats, als voetgangers- en fietsersdoorsteek tussen de Vaartstraat en het Sluispark, en als opstelplaats voor de brandweer. Buiten de opstelzone van 8 meter voor de brandweer zijn er twee houten zitbanken geplaatst en is er een moeraseik geplant.

Voor de waterbeleving is op de pleinruimte een overstekend terras over de Dijle ontworpen. Het Dijletheater bestaat uit natuurstenen zittreden en platinekasseien. Op zeven plaatsen op het terras zijn houten zitplateaus gebouwd. Tussen de treden, op verschillende niveaus, zijn drie Magnolia grandiflora aangeplant. Ze verwijzen naar de bomen bij de studentenresidentie Vaartkom 94 aan de overzijde van de straat. Een volwassen linde werd verplant naar het midden van het hellende pad naar de sluisbrug.

Ten slotte is er een verkeersarm, open plein boven op de ondergrondse parking. Verhoogde plantbakken met meerstammige Nothofagus en een tapijt van siergrassen scheiden de privéterrassen van de semipublieke pleinruimte. Aan de zijde van de Dijle zijn in de kaaimuur twee zittreden ingewerkt om het contact met het water te versterken.

In de eerste fase (2015) werden de geklonken brug en het verdiepte Dijletheater uitgevoerd. Andere onderdelen zijn momenteel in uitvoering en aanbesteding.