Home>Project>Donkerlei, Mechelen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Donkerlei, Mechelen


Ten noorden van de historische binnenstad van Mechelen ligt de dichtbevolkte wijk Donkerlei. Het publieke domein werd er heringericht. De ontwerper volgde twee pistes: het verbeteren van de kwaliteit van het straatbeeld door het creëren van ontmoetingsplekken en het planten van bomen, en het omvormen van het versnipperde binnengebied tot een groene ontmoetingsruimte.

In de Mechelse wijk Donkerlei bepaalden geparkeerde auto’s tot voor kort het straatbeeld. Het gebrek aan ontmoetingsplekken en beplanting kwam de leefbaarheid niet ten goede. Bovendien was het moeilijk zich te oriënteren in de wijk. Om al deze redenen besliste de Stad Mechelen om het publieke domein van Donkerlei nieuw leven in te blazen. De ontwerper volgde twee pistes voor het verbeteren van het leefklimaat van de wijk. Hij verbeterde de oriëntatie en de kwaliteit van het straatbeeld door het creëren van ontmoetingsplekken en het planten van bomen. En hij vormde het versnipperde binnengebied om tot een royale, groene ontmoetingsruimte voor de buurt zodat er weer levendigheid in de publieke ruimte kwam.

Herstelde balans

De strategie voor Donkerlei zet in op het geven van meer ruimte aan voetgangers, het creëren van verblijfskwaliteit en het verbeteren van de oriëntatie. Beplanting speelt daarin een belangrijke rol. Door het maken van een onderscheid in boomtypologie en het aanplanten van verschillende soorten heeft elke straat nu een eigen karakter. Bredere stoepen maken dat voetgangers belangrijkere verkeersdeelnemers worden. De straathoeken zijn ingericht om te ontmoeten. Centraal in de woonwijk kwam er een buurtpark, ingericht voor jong en oud met mogelijkheden om te ontmoeten, te sporten en te spelen. Behalve als buurtpark is een deel van deze zone ingericht als parking waardoor de woonstraten ontlast worden van auto’s. Op die manier is de balans van de wijk, die sterk overhelde naar de auto, hersteld.

Uitnodigend binnengebied

Het binnengebied in de Donkerlei heeft weer een uitnodigend karakter. De omloop biedt veel ruimte voor ontmoeting en verblijf. Het centrale gazon leent zich uitermate goed voor spelen en picknicken. In het gebied zijn er drie zones voor specifiek en meer intensief gebruik: het voetbalveld in kunstgras, het buurtpodium en de speelplaats voor de jongste bezoekers. De bloeiende beplanting zoomt het gebied af in de richting van de achtergelegen tuinen.

Vitale stad

De nieuwe, heldere structuren maken van Donkerlei een aantrekkelijke wijk om te wonen en te verblijven. De bewoners kunnen weer fier zijn op hun buurt. De transformatie heeft ook een positief effect op Mechelen in zijn geheel en ze bevordert de economische vitaliteit van de binnenstad.