Home>Project>Donkoeverpark, Berlare
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Donkoeverpark, Berlare


Meer dan een meer

Berlare heeft met het Donkoeverpark een nieuwe toeristische trekpleister. Het parkgebied rond het Donkmeer wordt stap voor stap opgewaardeerd tot een culturele en recreatieve aantrekkingspool voor dagtoeristen én buurtbewoners.

Een groen gebied met onder meer een erfgoedmuseum, een festivalhal met tribune, een natuureducatief bezoekerscentrum en een parking, palend aan één van de mooiste meren van België. Dit kan niet anders dan een toeristische trekpleister zijn. Helaas werd de site tot voor kort vooral gebruikt als doorgangsgebied, waardoor het geheel een sfeer van verlatenheid uitademde. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Donk bevestigde de ondermaatse kwaliteit en pleitte voor een nieuw toekomstperspectief als toeristisch-recreatieve aantrekkingspool: een multifunctioneel parkgebied. Ook Toerisme Vlaanderen kon het nieuwe plan smaken en gaf een subsidietoelage van 388.000 euro voor de uitvoering van het Donkoeverproject.

Een plein voor het museum

Het erfgoedmuseum is een knap staaltje van moderne architectuur met een sterke beeldwaarde in het parkgebied. Oorspronkelijk was het gebouw ingeplant in het gras. Gevolg, een onduidelijke ingang en moeilijke toegankelijkheid. Een nieuw museumplein brengt de oplossing. Het attractieve en kleurrijke plein nodigt uit om een kijkje te nemen in de cultuurtempel. Speelse en duurzame elementen voeren de boventoon: grote gekleurde betonblokken waarop kinderen zich kunnen uitleven, verrassende fonteintjes, zitbanken als rupsen in dezelfde kleurrijke betonblokken die de strakke lijn van het museum doortrekken, fleurige fietsenstallingen. De reusachtige eik midden op het plein is behouden als groen element, hij geeft het museum voldoende schaduw.

De moderne look van het gebouw vraagt een strakke bestrating met geborstelde betonstroken. Een duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing. Een promenade in natuursteen vormt de ruggengraat van het plein en zal het museum later verbinden met de aanlegsteiger van het Donkmeer. Ook het zicht naar de historische Donkkapel blijft gevrijwaard.

Paden en grachten

Het toeristische infokantoor is geïntegreerd in het museum. Het is dé uitvalsbasis voor fietsers en wandelaars. Informatie, sanitair, picknickruimte, fietsverhuur, alles is voorhanden voor een geslaagde trip. Vanaf het plein vertrekken wandel- en fietspaden die ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn. De nieuwe routes in het park sluiten aan op een bestaand netwerk rond het Donkmeer. De hoofdpaden zijn uitgevoerd in geborsteld beton, de secundaire paadjes in gestabiliseerde porfiersteenslag.

Van oudsher bestaat het park uit een netwerk van grachten. Door de grachten te verbreden en natuurtechnisch in te richten krijgt de waterbeleving een extra boost. Knotwilgen beklemtonen het grachtenpatroon. Een vijftal fiets- en voetgangersbruggetjes in staal en FSC-gelabeld massarandubahout overkappen de grachten. Sommige bruggen hebben een houten zitleuning als perfect uitkijk- en rustpunt over het meer.

Een bont minigolfterrein met lindes en zomereiken geeft het park een bijkomende recreatieve troef. Graslanden met bloemenweides verzekeren het open karakter van het park.

Parkeerterreinen

Om een volwaardig toeristisch knooppunt uit te bouwen is voldoende parkeergelegenheid onontbeerlijk. De bestaande parkeerterreinen zijn heringericht en uitgebreid. Bussen en kampeerwagens beschikken over een eigen plek. Naast de permanente parkings in grasbetontegels, is er een groot flexibel parkeerterrein, een groene afsluitbare graszone met graskunststofplaten. Bij grote evenementen fungeert dit terrein als extra parkeerplaats, voor de gemeente opent het de mogelijkheid voor de toekomstige integratie van een nieuwe functie.

Ook de buurtschool heeft een parkeerterrein met een afzonderlijke toegang tot het park. De verkeersveiligheid aan de schoolpoort is daardoor sterk verbeterd.

Tussen de parkings en de omliggende bebouwing staan gevlochten afsluitingen van wilgenhout, houtkanten of bloesem- en bessenhagen. Houtkanten met bomen schermen het park af van de parkeerterreinen.

Nog niet af

Het Donkoeverpark onderging een hele metamorfose maar het werk is nog niet af. Momenteel bekijkt de gemeente de herlokalisatie van een vijftal weekendhuisjes. Staan verder op het programma: de uitbouw en visuele inkleding van de festivalhal inclusief de aanleg van een dakterras, een kindvriendelijk speelpark, de renovatie van de aanlegsteiger, een politiekantoor en de poort naar het Donkoeverpark.