Home>Project>Doortocht, Kapellen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Doortocht, Kapellen


In de vernieuwde doortocht van de N11 door Kapellen krijgen de fietsers en de voetgangers meer veilige ruimte. De verblijfskwaliteit is er sterk op vooruitgegaan. Tegelijkertijd verloopt ook het autoverkeer vlotter.

De doortocht is in de eerste plaats een publieke ruimte. Het openbaar domein is bij uitstek de plek waar mensen, bewoners en bezoekers, elkaar ontmoeten. De  ontwerpoplossingen bieden een verkeerskundig antwoord op het bestaande  mobiliteitsvraagstuk, maar creëren evenzeer een aangename en leefbare publieke ruimte die de uitstraling van Kapellen sterk verbetert. In die zin is de herinrichting van de N11 veel meer dan een verkeerstechnische kwestie. Het ontwerp geeft meer ruimte aan fietsers en voetgangers ten voordele van het commerciële centrum. Het zoekt actief naar een nieuw, hedendaags en duurzaam evenwicht tussen verblijfskwaliteit en verkeerskundige oplossingen.

De werken werden afgerond binnen het jaar. De Tour de France 2010 die door het centrum van Kapellen reed, was het voornaamste ijkpunt.

Vlotter verkeer

Vóór de heraanleg was het kruispunt in het centrum van de gemeente weinig overzichtelijk, er waren lange wachttijden. Vandaag is het kruispunt vervangen door een rondgaande beweging voor het verkeer. Er is nog steeds veel verkeer maar dat kan continu blijven rijden en het verschil is duidelijk merkbaar.

Het aanleggen van middenbermen zorgt ook voor een vlottere doorstroming. Bij de groene middenberm kunnen de private percelen enkel nog met een rechtsafslaande beweging worden ontsloten. Elders zijn er overrijdbare middenbermen waarop voertuigen kunnen wachten en het doorgaand verkeer niet hinderen. Aan de kruispunten maakt de middenberm plaats voor voorsorteerstroken.

Groen karakter

Bewoners vinden de nieuwe doortocht vooral mooi. Hij straalt eenheid en uniformiteit uit, een overdreven materialiseren van het openbaar domein werd vermeden. Het materiaal is ook afgestemd op omliggende, recent gerealiseerde projecten.

Het groene karakter van Kapellen is in het ontwerp bewust tot uiting gekomen. Op cruciale plaatsen met voldoende ruimte, licht en lucht werd gekozen voor grote solitaire bomen. De relatie van de doortocht met achterliggende functies zoals het Beaulieupark en het gemeenteplein wordt ruimtelijk tot stand gebracht. Door het openwerken van de parkwand wordt het park als het ware tot aan de N11 doorgetrokken zonder de geborgenheid van het park in het gedrang te brengen.

Veilig voor fietsers en voetgangers

Verkeersveiligheid is een belangrijke prioriteit voor het gemeentebestuur van Kapellen. Een nieuw parkeerbeleid heeft ruimte vrijgemaakt voor de zachte weggebruiker. Een continu en comfortabel fietspad, gescheiden van het autoverkeer, biedt een maximale veiligheid voor de fietser. Brede en aantrekkelijke voetpaden garanderen een maximaal winkel- en wandelcomfort voor de voetganger.