Home>Project>Doortocht, Sint-Kwintens-Lennik
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Doortocht, Sint-Kwintens-Lennik


Veilig en leefbaar dorpscentrum

De drukke gewestweg door het centrum van Sint-Kwintens-Lennik is volledig heraangelegd. Het wegbeeld is aangepast aan de verschillende snelheidsregimes. Ook het Marktplein is aangepakt van gevel tot gevel.

De gewestweg N282 is een drukke verkeersas door het dorp van Sint-Kwintens-Lennik. De nabijheid van Brussel en de relatie met de zeer drukke N2 zijn niet vreemd aan de drukte. De hoge verkeersintensiteiten veroorzaakten problemen in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik. De congestie leidde ook tot sluipverkeer in de omliggende woonstraten en op landelijke wegen, met alle problemen van verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid die daarmee samengaan. Ook het wegbeeld zelf was weinig uitnodigend. De N282 ging als een pover asfaltlint doorheen het dorp, het verblijfsgebied was sterk geërodeerd.

Hoger schaalniveau

Het gemeentebestuur van Lennik, de buurgemeenten en het Vlaams Gewest tilden de aanpak van het probleem op een hoger schaalniveau. Een aangepaste verkeerscirculatie werd doorgepraat met de gemeenten Lennik, Gooik, Dilbeek en zelfs Anderlecht (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Bovendien werd de relatie onderzocht met het verkeer van de N8 tussen Brussel en Ninove. Binnen dit kader kon een gedragen keuze worden gemaakt voor een leefbare doortocht. Dit was meteen het eerste proefproject voor een zone 30-doortocht in Vlaams-Brabant. Samen met de gewestweg (Alfred Algoetstraat, Borrekeitse en Kroonstraat) werden het Marktplein, het Kerkplein en het aanliggende Masiusplein vernieuwd.

De doelstelling van het mobiliteitsplan was het creëren van een leefbare doortocht in de deelgemeente Sint-Kwintens-Lennik. Het doorgaande verkeer moest zoveel mogelijk ontmoedigd worden.  De ambitie was de creatie van een aangenaam en een ruimer verblijfsgebied in het centrum van de gemeente met veilige en leefbare dorpsstraten.

Drie snelheidsregimes

Door middel van herkenbare typedwarsprofielen werden de zones met verschillende snelheidsregimes 30-50-70 duidelijk afgebakend en fysiek afgedwongen. De ruimtelijke uitwerking van deze overgangen, die gelijke tred houdt met de sequentiële opbouw van het dorp, is krachtig en breekt in op het vroegere rechtlijnige beeld van de gewestweg. Op goed gekozen plaatsen zijn veilige oversteekplaatsen gerealiseerd.

Bij het binnenkomen van het dorp, waar de zone 50 begint, wijzigt het wegbeeld drastisch. De klassieke asfaltbekleding van de gewestweg gaat er over in een betonbestrating met een ruime middenberm. Deze middenberm, aangelegd in kasseien en begeleid door hoogstammig groen, springt sterk in het oog en dwingt het gewenste snelheidsregime nadrukkelijk af. In het centrum van het dorp begint de zone 30. Hier wordt gemengd verkeer nagestreefd. De middenstrook is opgeheven. Aan weerszijden van de rijweg zijn brede verblijfsstroken en een parkeerzone aangelegd in klinkers en natuursteen. De rijweg zelf is samengesteld uit opeenvolgende segmenten van betonvlakken, uitgevoerd met een coating met een sterk minerale toets. Dit alles geeft het wegbeeld een meer landelijk, geborgen dorpskarakter.

Linde en trekpaard

Voor de Markt is gekozen voor een open plein met behoud van de grote linde. Kortparkeren kan nog op het marktplein, langparkeerders kunnen terecht op het op wandelafstand gelegen Blasiusplein. De Markt is aangelegd met mozaïekkasseien in waaierverband. Boordstenen in blauwe hardsteen bakenen de ruimte af. De parkeerplaatsen zijn in een ander legverband uitgevoerd en worden slechts afgeboord met koperen nagels. Op deze wijze blijft het gebruik van het marktplein flexibel en kan hier de wekelijkse markt plaatsvinden. Het plein biedt veel kansen tot ontmoeten.

De uitwerking van gevel tot gevel bedt op een discrete wijze de routes voor het gemotoriseerde verkeer in. Aan de zijde van het gemeentehuis en de kerk is er een ruim verblijfsgebied. Een rij van zeven fonteinen omringd door arduinblokken zorgt voor een zowel rustgevend als speels element. De structuur van de zeven fonteinen en zitblokken is goed doorwaadbaar voor voetgangers maar verhindert dat auto’s dwars over het marktplein rijden. Op de Markt is er ook plaats voor een standbeeld van een Brabants trekpaard, een icoon van de streek.

Het water van de fonteinen komt uit een zeer oude stenen put die tijdens de graafwerken werd ontdekt. Een tweede waterput dient om het regenwater op te slaan dat van het dak van het gemeentehuis vloeit. Op deze waterput is ook het sanitair van het gemeentehuis aangesloten.