Home>Project>Dorpshart, stationsomgeving en omgeving bibliotheek, Puurs
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpshart, stationsomgeving en omgeving bibliotheek, Puurs


In 2006 werd voor de hele kern van Puurs een Masterplan Publieke Ruimte uitgetekend, een wervende toekomstvisie met het oog op de ontwikkeling van dit voormalige straatdorp tot een krachtige centrumgemeente met nieuwe commerciële activiteiten en gemeenschapsvoorzieningen. De klemtoon lag op een sterke samenhang in de vernieuwde publieke ruimte. Die visie is nadien omgezet in concrete ontwerpen en in drie fasen gerealiseerd.

Naast een strategische aanpak voor de publieke ruimte tekende het Masterplan Publieke Ruimte ook een nieuwe grootschalige centrumontwikkeling uit, met verweving van functies (handel, diensten en wonen) rond een nieuw Dorpsplein dat de gemeente Puurs een sterkere identiteit en uitstraling moet geven. Verkeer ‘op maat’ en gedoseerd parkeren maakten de resterende ruimte bruikbaar en aantrekkelijk als publiek domein.

Vier basisconcepten schragen de visie: een nieuwe hoofdas als ruggengraat voor de kern, het binnenstebuiten keren van groene binnengebieden, het inschakelen van een bestaand netwerk van kerkwegels als verbinding tussen beide en het afzomen van de dorpskern langs het spoor. Deze vier concepten kregen een sterk typologisch beeld en een materialisatie tot op het niveau van de boordsteen en de verharding, steeds met respect voor de historische eigenheid.

Een duidelijk concept voor verharding, verlichting en straatmeubilair zorgt voor samenhang en accentuering waar nodig. Markante ingrepen zoals een ringvormige luifel op het Kerkplein en verlichting op interessante plekken in de hoofdstraten voegen er een poëtische toets aan toe.

Kerkplein en Hoogstraat

De realisatie van het masterplan gebeurde in drie fasen. In de eerste fase kwamen de Hoogstraat en het Kerkplein aan de beurt. Deze herinrichting, opgeleverd in 2008, toverde het Kerkplein om van een doods parkeerterrein in een heldere en rustige hedendaagse ruimte met als centrale blikvanger een ringvormige luifel, met een aantrekkelijke waterpartij met fonteinen er omheen. De luifel is voor de leerlingen van de scholen aan het plein een herkenbare ontmoetingsplek. Het parkeren blijft beperkt tot de randen. De mooie, oude linde voor de kerk bleef (uiteraard) behouden, de groenstructuur werd aangevuld met enkele extra solitairen op het plein. Het Kerkplein en alle stoepen in de kern zijn heraangelegd in graniettegels. De rijweg van het Kerkplein kreeg een gelijkaardige kassei om de samenhang van de hele ruimte te garanderen.

In de Hoogstraat, de hoofdwinkelstraat van Puurs, is eenrichtingsverkeer ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat maakte een verbreding van de stoepen mogelijk. De rijloper van de Hoogstraat (fase 1) werd omwille van het verblijfskarakter eveneens in kasseien aangelegd. In deze fase werd ook het fietspad langs het spoor aangepakt en aangevuld met enkele glooiende hindernissen in beton voor skaters en rolschaatsers.

Stationsomgeving en omgeving bibliotheek

Fase twee had betrekking op de stationsomgeving en de omgeving van de bibliotheek. Het vernieuwde profiel van de Hoogstraat (fase 2) loopt verder door in de W. De Vochtstraat met brede stoepen in graniettegels, langsparkeerplaatsen en begeleidende bomen (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’). De rijlopers zijn hier evenwel aangelegd in betonklinkers. De Pyrussen komen regelmatig in het straatbeeld terug en geven de kern een groener beeld. Als accentboom markeert Gleditsia tricanthos ‘Inermis’ bijzondere plaatsen in de kern. De context rond het sympathieke stationnetje van Puurs is uitgezuiverd en ruimtelijk in ere hersteld, met de rijweg van de Stationsstraat in kassei.

Ook andere centrumstraten, zoals Hooiveld, Violetstraat, Eeuwfeeststraat en Palingstraat zijn in deze fase meegenomen en werden in betonklinkers aangelegd. Het pleintje voor de vernieuwde bibliotheek van Puurs kreeg in aansluiting op de Hoogstraat een vloer van graniettegels. Het is een rustige open ruimte met groene omkadering door de grote karaktervolle bomen. De meest opvallende ingreep is de robuuste betonnen keermuur die het hoogteverschil opvangt tussen inkom en plein en tegelijk dienst doet als lange zitbank. Het pleintje is daartoe ideaal georiënteerd, men kan er rustig met een boek in de zon vertoeven.

Hartplein

Het Hartplein is de laatste schakel in de herinrichting van het centrum van Puurs. Het gaat hier om meer dan een publieke ruimte alleen. De creatie van de ruimte van het plein zelf, halfweg tussen het Kerkplein en het Stationsplein, herstructureert het hele patroon van de gemeente. De koppeling met nieuwe woonbebouwing en uiteenlopende commerciële functies waaronder een supermarkt met ondergrondse parkeergarage, geeft effectief een krachtige impuls aan het hele centrum van Puurs en bewijst hoe een kleinere gemeente met ambitie zich kan ontwikkelen tot een dynamische kern.

De vormgeving van de nieuwe centrumontwikkeling en de publieke ruimte er rond onderscheidt zich van de rest van het centrum. De rijwegen worden gemarkeerd door organische ziteilanden afgebakend door banken van Escofet en expressieve plantbakken in cortenstaal. Ook de gekozen verlichting draagt sculpturaal bij tot deze markante plek. De fontein laat het dorpshart letterlijk bruisen.

De fasen 2 en 3 werden in december 2012 opgeleverd.