Home>Project>Dorpskern, Moorslede
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpskern, Moorslede


De dorpskern van Moorslede kreeg een volledige make-over. De kerkomgeving en de Marktplaats waren tot voor kort een banale parkeerplaats en doortocht. Nu is de kern een aangename en karaktervolle verblijfs- en ontmoetingsruimte.

Drie sterke dragers bepalen de identiteit en de beeldkwaliteit van de dorpskern van Moorslede: het reliëf, het patrimonium en de pleinen als belevingsruimtes. De dorpskern ligt op één van de hoogste punten in de gemeente, het hoogteverschil in het projectgebied is vijf meter. Het patrimonium – met de kerk, het gemeentehuis en het standbeeld van pater Lievens – is beeldbepalend en articuleert de beleving van de publieke ruimte. De Marktstraat, de Kerkstraat en de Marktplaats ten slotte vormen als geheel de publieke ruimte van de dorpskern. Het ontwerpteam werkte verder op deze drie elementen die in de vroegere invulling onderbelicht waren. Het pakte de dorpskern integraal aan en herbekeek de verkeerscirculatie. Het parkeren en de doorgang van verkeer over de Marktplaats en de Marktstraat werden herschikt in het ruimere verband van het dorpscentrum. De
dorpskernvernieuwing herschiep een saaie en door auto’s gedomineerde ruimte in een (be)leefbaar verblijfsgebied.

Groen plateau

Twee plateaus, gedragen door de topografie, bepalen het ontwerp. Het eerste is het groene plateau rondom de kerk. Deze groene grasvlakte met enkele nieuwe bomen brengt ruimte en versterkt het luwe en serene karakter rond de kerk. Ze contrasteert met de baksteenkleur van de kerk.
Het plateau speelt in op het grootste hoogteverschil, het is deels opgehoogd aan de inkom en deels uitgegraven aan het koor. Het wordt gevormd door een zowel in breedte als in hoogte variërende, op maat gemaakte plint in beton. In deze plint zijn boordsteen, zitrand, toegangshelling en trappenpartij vervat.

Mineraal plateau

De tweede component is het minerale plateau van de Marktplaats. De vroeger gefragmenteerde publieke ruimte is als een sober vlak met een uniforme verharding in natuursteen gematerialiseerd. Hierdoor ontstaat er één pleinvloer als bindmiddel van de publieke ruimte. De kleuren van de verharding in natuursteen sluiten harmonieus aan bij het palet van de wederopbouwarchitectuur van de woningen in het centrum. Aan de noordzijde (zonzijde) is er een grote verblijfsruimte, afgezoomd met een bomenrij. Deze centrale groenstructuur verbindt de bepalende elementen: de kerk, het standbeeld van pater Lievens en het gemeentehuis. De verkeerscirculatie is herschreven en het parkeren is herschikt.

Water en bomen

Net als aan de kerk is rondom het beeld van pater Lievens een betonnen plint aangebracht. Daardoor neemt het monument weer een prominente positie in. In het betonnen vlak zijn fonteinkoppen ingewerkt. Ze zorgen samen met de zitbanken voor een mooie integratie van het beeld in de dorpskern. Kenmerkend voor het op maat gemaakte beton is het eenvoudige, zuivere lijnenspel.
Op enkele weloverwogen plaatsen zijn bomen aangeplant. Ze dragen bij aan het ondersteunen van de aangename verblijfsgebieden, het versterken van zichtassen en het valoriseren van het aanwezige patrimonium.