Home>Project>Dorpskern, Sint-Gillis-Waas
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpskern, Sint-Gillis-Waas


Het is weer aangenaam en veilig vertoeven in de dorpskern van Sint-Gillis-Waas. De herinrichting van het openbaar domein in het centrum zorgt voor een nieuwe dynamiek op tal van maatschappelijke terreinen.

De geplande, klassieke riolerings- en wegenwerken in het centrum van Sint-Gillis-Waas boden een uitgelezen kans voor dorpskernvernieuwing en -herwaardering. Dat ging verder dan het heraanleggen van wegen, parkeerplaatsen, voet- en fietspaden. Er was ook aandacht voor ontmoetingskansen, voor bereikbaarheid en toegankelijkheid, voor verkeersveiligheid, voor leefbaarheid, voor milieu (lichtpollutie), voor bijzondere functionaliteiten (ontmoetings- en evenementenplein) en voor de economie (middenstand). Deze bijzondere aandachtspunten geven het project een meerwaarde en komen vooral tot uiting in de aangelegde dorpspleinen aan het gemeentehuis en de kerk.

Open-planproces

Het gemeentebestuur wenste de kern van Sint-Gillis-Waas te versterken. Een verregaande concentratie en verweving van woonfuncties met gemeenschapsvoorzieningen, toeristisch-recreatieve activiteiten en lokale handels- en bedrijfsactiviteiten op de as Kronenhoekstraat-Kerkstraat werden vooropgesteld. De herinrichting van het openbaar domein speelde daarin een cruciale rol. Door het project ontstond er een kwalitatief hoogstaande aantrekkingspool die op tal van maatschappelijke terreinen dynamiek geeft aan de dorpskern.

De voorbereiding van het project nam vijf jaar in beslag. Via het Open-planproces participeerde de bevolking maximaal aan het ontwerpproces. Een begeleidingscommisie, samengesteld uit alle plaatselijke maatschappelijke vertegenwoordigers, bracht in eerste instantie knelpunten, krachtlijnen en wensen in beeld. Na het opstellen van (deel)ontwerpen werden de plannen door de commissie beoordeeld, aangepast en verfijnd.

Ontmoetingsplaats

De publieke ruimte tussen het gemeentehuis en de kerk creëert en versterkt ontmoetingskansen. De twee dorpspleinen worden omringd door horecazaken. De mogelijkheden voor het plaatsen van terrassen en voor het organiseren van bijzondere activiteiten en evenementen is door het project sterk toegenomen. Bomen, geïntegreerde groenelementen, kunstwerken, fonteinen en zitbanken zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat. Het gemeenteplein vormt met het aangrenzende gemeentepark één wandel- en fietszone. Het kerkplein is een ideale ontmoetingsplaats voor de activiteiten die gelieerd zijn aan het kerkelijke leven. De herinrichting van het openbaar domein heeft vele handelszaken aangezet tot investeringen. Meer mensen blijven nu in de gemeente voor hun dagelijkse boodschappen.

Toegankelijk en veilig

Het openbaar domein en de publieke ruimten zijn bereikbaar en toegankelijk voor personen met een handicap. Het kerkplein heeft een verhoogd pleingedeelte voor de ingang van de kerk. Hellingen maken het voor mensen met een handicap mogelijk om via de hoofdingang de kerk binnen te gaan. Het binnenkomen via de klassieke zijdeur behoort tot het verleden. Het hele centrum werd van gevel tot gevel in één vlak aangelegd. Haltes voor het openbaar vervoer kregen specifieke voorzieningen voor personen met een handicap.

De verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers in de dorpskern is verhoogd.

De gemeentepleinen en de verbindende zone zijn aangelegd in functie van de zachte weggebruiker. De hoofdrijbaan is tot een minimale breedte versmald ten voordele van voet- en fietspaden. De twee pleinen zorgen voor een poortwerking en dragen bij aan de verkeersveiligheid. Op het gemeenteplein is de wandel- en fietszone van de parkeerplaatsen gescheiden door een moeraszone met siergrassen.

Ook het leefmilieu en met name het tegengaan van de lichtpollutie kregen bijzondere aandacht. Speciale armaturen voor de openbare verlichting beperken de lichtvervuiling. De vormgeving en inplanting zorgen voor een duidelijke meerwaarde en dragen bij aan de kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. Het gemeentehuis en de kerk kregen speciale gevelverlichting.