Home>Project>Dorpskern, Vorselaar
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpskern, Vorselaar


Vorselaar heeft het volledige dorpscentrum heraangelegd. Met een duidelijke visie als basis zijn, gespreid over vijf jaar, alle trottoirs in het centrum, vier straten en vier pleinen aangepakt. Het resultaat is een kwalitatief hoogstaand openbaar domein, sociale leefruimte die ontmoeting stimuleert en een prachtig straatbeeld.

Vorselaar is de op één na kleinste gemeente van de provincie Antwerpen. Die kleinschaligheid probeert de gemeente te counteren door een sterke interne dynamiek met een unieke klik tussen politiek en administratie. Dankzij die dynamiek onderging het dorpscentrum op vijf jaar tijd een gedaanteverwisseling. Vorselaar heeft voor de heraanleg van het dorpscentrum een eigen vademecum opgemaakt met een duidelijk masterplan. Het werd voorgesteld op een congres groene ruimte in Gent in oktober 2017. Het masterplan (meerjarenplan, RUP Kern, schetsontwerpen, subsidiedossiers) werd gefaseerd uitgevoerd, op een financieel en personeelsmatig haalbare manier. De heraanleg gebeurde heel zuinig (in eigen beheer en met een bescheiden budget) maar op een consequente manier (integraal, dezelfde aanpak en materialen).

Deelprojecten

De oorspronkelijke timing en planning voor de heraanleg werden perfect aangehouden, tot en met 2017. Dat gaf duidelijkheid aan het personeel en maakte een efficiënte planning (bijvoorbeeld voor overheidsopdrachten, aankopen, participatie en communicatie) mogelijk. Het project bestond uit vele delen. In 2013 werd het Pleintje Heikant aangepakt als een Europees project voor  plattelandsontwikkeling (PDPO). Vorselaar was in datzelfde jaar laureaat Groen in de stad voor haar visie op de groene dorpskern. De heraanleg van de Kerkstraat en het Kerkplein, en de vergroening van de nutskasten gebeurden in 2014. De gemeente was toen ook laureaat handelskernversterking van het Agentschap Ondernemen voor de samenhang tussen openbare ruimte en handelskern. In 2016 volgden de volledige heraanleg van de Cardijnlaan, van het plein Tip, van de trottoirs in de Kerkstraat, de  Nieuwstraat en de Merellaan, en de realisatie van de trage verbinding Lepelstraat-Merellaan en Wouwersweg. In 2017 werd een leegstaande woning aan de Donchelei afgebroken, was er de heraanleg van het plein Spie, van de Donchelei en van de trottoirs in de Kempenlaan en de Kuiperstraat. Er kwamen nieuwe verbindingen voor zachte weggebruikers op de Donchelei, in de Krokuslaan, de Kabienstraat, op de Markt… Overal werden uniforme toeristische informatieborden geplaatst met de app ‘ontdek Vorselaar’.

Hefboom

Bij de heraanleg van het dorpscentrum werden ook andere aspecten opgenomen. Zo is er telkens een wateroefening gemaakt (riolering, afkoppeling, wadi’s), werd de toegankelijkheid gecheckt (overal verlaagde boordstenen en duurzame zebrapaden, hoge zitbankjes), is er in extra groen voorzien (het doortrekken van de Kasteeldreef in het centrum). Het project was ook een hefboom voor een betere mobiliteit (verschillende ingrepen om knelpunten weg te nemen, snelheid te remmen, maatregelen voor zachte weggebruikers), voor een verfraaiing van het centrum (vergroening nutskasten…), voor  bijkomende trage verbindingen (wandelverbindingen, doorsteken voor fietsers, een doorwaadbaar centrum met veel kleine paadjes), voor een kwalitatieve huisvesting (architectuur, bescherming dorpsgezichten, RUP Kern met kwaliteitsnormen en ondergronds parkeren, handhavingsoverleg voor de aanpak van onbewoonbaarheid, leegstand en verwaarlozing, opmaak van een eigen reglement met een uitbatingsvergunning voor de vele studentenkoten), voor de lokale economie en het toerisme (handelskernversterking, leesbaar centrum met uniforme toeristische infoborden).

Doelgroepen

In het hele traject hield de gemeente rekening met verschillende doelgroepen: bewoners (infovergaderingen), handelaars (handelskernversterking, raad voor lokale economie en UNIZO), toeristen (zitbanken, laadpalen elektrische voertuigen, centrumparkings), zachte weggebruikers (mobiliteitsingrepen, creatie trage verbindingen), milieuraad (meer groen, GiDS-project, HPG-project, beheersplannen), ouderen en minder mobiele mensen (toegankelijkheid, voetgangerscirkel), de scholen, leerkrachten en leerlingen. Alle werken in de buurt van een school werden in de zomervakantie uitgevoerd en waren gericht op het creëren van een veiligere schoolomgeving.