Home>Project>Dorpskern, Waarschoot
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpskern, Waarschoot


Als structuurondersteunend hoofddorp heeft Waarschoot de taak om de woonkwaliteit in de kern te verbeteren. Publieke ruimte speelt daar een belangrijke rol in. De volledige dorpskern is heringericht als aangenaam verblijfsgebied.

De brand van de Sint-Ghislenuskerk op de eerste dag van 2002 was de aanleiding om de dorpskern van de gemeente kwalitatief op te waarderen. De opdracht voor het ontwerpen van een nieuwe kerk werd gekoppeld aan het uitwerken van een structuurschets die rekening hield met de nieuwe gebruiksbehoeften en verkeersstromen. Het ontwerp van de dorpskern werd hierop gebaseerd.  Via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester werd voor de kerk gekozen voor een nieuwbouw. De nieuwe kerk werd tegen het schip van de oude gebouwd. Het schip zelf werd als ruïne behouden en is het venster op de omgeving. De ontwerper kreeg de opdracht om die omgeving vorm te geven, rekening houdend met de resultaten van de structuurschets.

Bekommernissen

Planologisch behoort Waarschoot tot het buitengebied. Als structuurondersteunend hoofddorp moet het het uitwaaieren van de nederzetting tegengaan en het wonen in de kern concentreren. Waarschoot heeft als taakstelling om de woonkwaliteit in de kern op te drijven. Het verbeteren van de kwaliteit van de publieke ruimte werd zo een hoofdbekommernis.
Het centrum van Waarschoot is gegroeid op het kruispunt van verbindingswegen tussen de omliggende gemeenten. Het woonklimaat had te lijden onder de verkeersdruk. De straten begonnen dicht te slibben onder het aanhoudende (zware) verkeer. De parkeerdruk in het centrum was groot tot zelfs chaotisch. Er waren praktisch geen groene ruimtes die als aangenaam verblijfsgebied dienst konden doen. Het administratieve hart van de gemeente ligt volledig in het centrum. Gemeentediensten, Sociaal Huis, politie en ook de brandweer zitten in het binnengebied van de kern. Dit vraagt bereikbaarheid en ontsluitingsmogelijkheden. Een nieuwe dorpskern moest een oplossing bieden voor al deze bekommernissen.

Nieuwe dorpskern

Het resultaat van de herinrichting is een dorpskern van hoge kwaliteit als aangenaam verblijfsgebied met groenaccenten, een duidelijke hiërarchie van de verkeersstromen en parkeermogelijkheden, een natuurlijk aanvoelende bereikbaarheid van de publieke gebouwen met onder meer functionele verbindingen voor fietsers, voetgangers en mindermobielen en een geïntegreerde, duurzame en veilige ontsluiting voor de brandweer. Groene grasvlakken en zitbanken met led-verlichting op het plein nodigen uit tot verpozen. Bomen met lichte kruin laten licht-schaduwspel toe. Een fontein met vierkleurige led-stralers is een dynamisch waterelement. Led-lijnen op het plein versterken de verbinding tussen de kerkruïne en het gemeentehuis. De oude kerkhofmuur is doorgetrokken rond de visueel lager gelegen parking, groene elementen van de pastorietuin zijn geïntegreerd. De volledige dorpskern wordt duurzaam, functioneel en tegelijk monumentaal verlicht. Een functionele ontsluitingsweg voor de brandweer geeft het hele binnengebied een kwalitatieve belevingswaarde.