Home>Project>Dorpsplein Groot-Gelmen, Sint-Truiden
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpsplein Groot-Gelmen, Sint-Truiden


De vernieuwing van het rioleringsnet in Groot-Gelmen was de aanleiding voor de herinrichting van het publieke domein in de dorpskern. De afbakening van het dorpsplein is nu helder gedefinieerd, een voetgangerszone met een amberboom fungeert als een ontmoetingsplek. De uniformiteit in materiaalgebruik en in straatmeubilair onderstreept het karakter van het plein.

Groot-Gelmen is een dorpskern in een glooiend landschap in Haspengouw. Aan de kerk miste het publieke domein samenhang door het niveauverschil tussen de verschillende delen van het plein en de aanliggende wegenis. In eerste instantie was het zeer belangrijk om de afbakening van het dorpsplein te definiëren. Om voldoende ruimtelijkheid te creëren, strekt het plein zich nu uit tot net voorbij de bochten in de Groot-Gelmenlaan en de Klein-Gelmenstraat. De toegang naar de kerk via de trappenpartij en de herberg ‘De Zwaan’ krijgen hierdoor een duidelijke plek aan het plein. De twee hoekpanden zijn aan het plein gekoppeld. Het gemotoriseerde verkeer ervaart de ruimte voor de kerk nu duidelijk als een pleinruimte, de dorpskern wordt sterker beleefd. Door het lichtjes zuidelijk verleggen van de as van de Helshovenstraat is voor de kerkmuur en de trappen een ruimere voetgangerszone met een amberboom vrijgekomen, een soort van voorpleintje voor de kerkmuur. Het is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten voor de mis of gewoon afspreken tijdens een fietstocht.

Eenheidsbeleving

De eenheid in materialen benadrukt het plein en vergroot het visueel. Het materiaalgebruik van de rijwegen verschilt van dat op het plein. Dit geeft het doorrijdende verkeer een signaal om snelheid te minderen. Het dorpse karakter wordt versterkt door een materialisering in streekeigen materialen zoals natuursteen grootformaatkeien (kasseien) voor het rijgedeelte en kleinformaatkeien (platines) voor de voetgangerszones, die samen een eenheid vormen. Er is gestreefd naar een eenheidsbeleving van het plein. Enkel belijningen van boordstenen en goten scheiden het rijweggedeelte van de voetgangerszones. De verschillende weggebruikers beleven de ruimte als één geheel maar hebben ieder hun eigen zones. Ook de uniformiteit in het straatmeubilair onderstreept de eenheid en het karakter van het plein.

De trap, die het kerkplein aan de Helshovenstraat en het plein aan de parochiezaal (Kloosterstraat) verbindt, wordt verder op het plein doorgetrokken. Hij krijgt hierdoor een langere aanloop.

Amberboom

Het landelijke gebied waarin Groot-Gelmen ligt, vraagt geen hoogstammige lijnbeplantingen in het centrum. Er is gekozen voor een punctuele, belangrijke en strategische hoogstam die aangeplant is op het kerkplein. De amberboom is een sterke perspectiefsluiter komende van de Helshovenstraat naar de Groot-Gelmenlaan en kadert de herberg ‘De Zwaan’ beter in de as van de weg. De symboliek rond de amber en zijn betekenis in de geschiedenis maken het een goede keuze. De aanplanting kan als een sterk symbool voor de toekomstige generaties gezien worden. Een bank rondom de boom dient als ontmoetingsplek onder de lommerrijke kroon.