Home>Project>Dorpsplein Heikant, Vorselaar
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpsplein Heikant, Vorselaar


Centrum van het sociale leven

Een donker en gesloten plein waar de auto vrij spel had, het plein Heikant herinnerde in niets meer aan zijn verleden als middelpunt van het sociale leven in het gehucht Heikant en als toegangspoort tot Vorselaar. De volledige heraanleg moet de katalysator zijn voor een hedendaagse invulling van die rijke geschiedenis.

Vorselaar verloor de voorbije decennia veel van zijn eigenheid. Investeren in het plein Heikant, de toegangspoort tot de dorpskern, was noodzakelijk geworden. Niet enkel omwille van een nostalgisch gevoel en uit respect voor het cultuurhistorische erfgoed maar ook om de leefbaarheid van de dorpskern en het pleintje te verhogen. Ook economisch kon het plein een nieuwe impuls gebruiken want het aantal handelszaken was drastisch teruggelopen.

Aantrekkelijk en open

Het plein Heikant kreeg een nieuwe structuur en is volledig heraangelegd. Het is weer een aantrekkelijk plein. Eén straat en de stoepen zijn opgeheven en geïncorporeerd in het plein. Verkeersknelpunten zijn weggenomen, de mobiliteit op het plein is herbekeken. Er is voorzien in groene en multifunctionele parkeerruimte. De donkere geslotenheid maakte plaats voor openheid en doorkijk. De verlichting is aangenaam en bescheiden. Elementen uit de Frankische tijd (zoals de driehoekige vorm) zijn geaccentueerd. Daarvoor werd een beroep gedaan op de kennis van de heemkundige kring.

Horeca en handel kregen impulsen, onder meer door de aanleg van de parkeerplaatsen en door de oprichting van de raad lokale economie. In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kern zijn gunstige voorwaarden voor de handel opgenomen. Zo is de bouwdiepte uitgebreid tot zeventien meter.

Leefbaarheid primeert

Vroeger was ‘den Heikant’ een sterk gehucht. Mensen kwamen bijeen op straat en op het plein om te dansen, te feesten en gezellig te keuvelen. Die kwaliteit was in de loop van de jaren verloren gegaan. Nu is het opnieuw een gezellig buurtplein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten: er zijn rustpunten, banken, terrassen, een petanquebaan, groen. Er zijn linden aangeplant omdat deze bomen kenmerkend zijn voor alle pleinen en dreven in Vorselaar. Het vernieuwde plein moet de katalysator zijn die de buurtwerking nieuw leven inblaast. Leefbaarheid heeft de bovenhand, niet het verkeer. Activiteiten zoals de kermis en het dorpsfeest zijn terug opgepikt.

Toeristisch ankerpunt

Het plein Heikant is weer de toegangspoort tot de dorpskern, het heeft zijn onthaalfunctie herwonnen. Het mooie en gezellige plein is ook een toeristisch ankerpunt. Want ondanks haar kleinschaligheid is Vorselaar een heel verrassende gemeente (historische burcht, klooster van de Zusters van Vorselaar, natuurgebieden, Kardinaal van Roey enzovoort). Bij het binnenkomen van de gemeente krijgt de bezoeker daar via de informatieborden op het plein Heikant een eerste beeld van. Het plein is ook een rustpunt op de wandel- en fietsroutes die de gemeente aandoen.

Ten slotte is het een voorbeeldproject wat betreft de scheiding van afval- en hemelwater.