Home>Project>Dorpsplein, Leest
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dorpsplein, Leest


Prioriteit verkeersveiligheid

Het centrum van Leest verwerkt elke dag veel autoverkeer. Tegelijkertijd moeten voetgangers en fietsers, waaronder de leerlingen van twee basisscholen, er veilig hun weg vinden. Zij krijgen op het nieuwe Dorpsplein ruime, leesbare zones en veilige oversteekplaatsen. De snelheid van de wagens is flink teruggeschroefd.

Leest is een landelijk dorp ten westen van Mechelen. Het is, naast Hombeek en Heffen, een kerndorp van het Hombeeks plateau, een open landbouwgebied ten westen van de Zennevallei. Door het centrum van Leest loopt Leest-Dorp, de verbindingsweg tussen Mechelen en Kapelle-op-den-Bos. Samen met de zijstraten Ten Moortele, de Kouter en de Fazantenstraat vormt hij de verkeersdrager van het centrum van Leest.

Voor de heraanleg was het Dorpsplein van Leest een weinig gestructureerde en leesbare publieke ruimte. Parkeren, beplanting en straatmeubilair waren min of meer willekeurig aan elkaar geplakt. De doortocht richting Kapelle-op-den-Bos was aangelegd op één niveau van gevel tot gevel, hoewel de totale breedte op bepaalde plaatsen minder dan acht meter is. Dit creëerde een onveilige situatie, onder meer voor de vele schoolkinderen die er dagelijks voorbijkomen.

De stem van de basis

Op initiatief van de bewoners werden in 2005 enkele kleinere ingrepen aan het openbaar domein in het centrum gepland. Het ging over het herschikken van de parkeerplaatsen, het plaatsen van enkele zitbanken en het aanleggen van een petanquezone in dolomiet. In 2006 besliste het stadsbestuur van Mechelen om die afzonderlijke kleine werken niet uit te voeren maar te kiezen voor een volledige heraanleg.

Tijdens de planningsperiode, die liep van mei tot november 2006, werd er vaak teruggekoppeld naar de bewoners, de dorpsraad van Leest en de leerlingen van de basisscholen De Spiegel en de Sint-Niklaasschool. Kind en Samenleving vzw coördineerde de workshops met de kinderen. Uit de gesprekken met bewoners en schoolkinderen kwamen verkeersveiligheid en parkeerplaatsen als prioriteiten naar voor. In hun concept voor het nieuwe Dorpsplein hebben de ontwerpers een antwoord gegeven op die vragen en knelpunten.

Lichtbruggen

Voor de voetgangers en de fietsers is een ruime leesbare zone afgebakend. Deze loopt van De Spiegel langs het dorpshuis tot aan het plein aan de overzijde van de weg. De oversteekplaatsen worden extra geaccentueerd, en dus beveiligd, door met een andere materiaalkleur te werken. Er zijn voetpaduitstulpingen ter hoogte van de zebrapaden, met waar mogelijk speciaal op maat gemaakte lichtbruggen die zowel ’s nachts als overdag de oversteekplaatsen extra in de aandacht zetten. Deze ingrepen zorgen niet enkel voor een verbeterde veiligheid maar ook voor meer herkenbaarheid voor de voetganger. Verder zijn de stoepen in Leest-Dorp verhoogd.

Het verkeer dat Leest binnenkomt, moet telkens voorbij een wegversmalling of een haakse bocht en wordt dus overal afgeremd alvorens het centrum in te rijden.

De parkeerplaatsen zijn herschikt zodat er een duidelijke scheiding is tussen de parkeerzone en het voetgangersgebied. De zones langs de gevels worden indien mogelijk autovrij gehouden.

Ten slotte is ervoor gezorgd dat het centrum mogelijkheden biedt voor de organisatie van markten en kermissen.

Sober en degelijk

Het basismateriaal voor het centrum is een lichtgrijze neutrale kleiklinker. Ter hoogte van de oversteekplaatsen is gekozen voor een donkere antracietkleurige variant. De rijweg in Leest-Dorp is aangelegd in asfalt om de grote verkeersstroom aan te kunnen. Voor de oversteekplaatsen zijn betonstraatstenen gebruikt die qua kleur aansluiten bij de aangrenzende kleiklinkers.

Bepaalde structuurbepalende lijnen in het ontwerp die voor afbakening of begeleiding zorgen, zijn in de aanleg uitgewerkt door lijnvormige afwatering, afbakening van de boomroosters en plantvakken, niveauverschillen en verlichting.

Het straatmeubilair sluit aan bij het beeldkwaliteitplan voor Mechelen. Er is gekozen voor drie materialen: naakt metaal, gepoederlakt metaal in RAL 7013 (bruingrijs) en hout. De beplanting is sober en degelijk. De Gleditsia triacanthos (valse christusdoorn) is een hoogstamboom met een doorgaande harttak die gefilterd zonlicht doorlaat. De onderbegroeiing bestaat uit witte Potentilla. Rond de parking zijn beukenhagen aangeplant.